Rali Fawr Prydain Fawr Cymru 2018

Dayinsure Wales Rally GB HORIZONTAL

Dydd Iau 4 Hydref 9.30 – 5.00

Dydd Gwener 5 Hydref 9.30 – 4.00

Toyota Rally Village, Deeside Industrial Park (CH5 2TW)

Rally Car

Dathliad o Wyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathamateg yw Digwyddiad STEM y Big Bang i annog ac ysbrydoli pobl ifanc.  Bydd arddangosion yn rhoi bywyd i byncia STEM gyda gweithgareddau rhyngweithiol deniadol a her ynddynt, gan gynnwys Roboteg, Erodynameg, Dynwaredwyr, argraffu 3D, arbrofion Cemegol, Thermodynameg a Hwyl Hwyl Hwyl.

Dylai partïon ysgol archebu o flaen llaw i sicrhau lle yn y digwyddiad a pharcio ar y safle. Mae Cylchdeithiau Toyota ar gael hefyd i grwpiau ysgol o 15 disgybl a rhaid eu harchebu o flaen llaw (bydd cyfyngiadau oed a thaldra’n berthnasol).

Ar gyfer holl archebion, cliciwch yma.

A wnewch chi ddychwelyd y ffurflen i: info@stemcymru.org.uk