Nicola – Peiriannydd Adsefydlu Dan Hyfforddiant

Ar hyn o bryd rwy’n gweithio yn Ysbyty Rookwood, Caerdydd fel Peiriannydd Adsefydlu Dan Hyfforddiant. Rwy’n cynllunio, rhagnodi a chynhyrchu seddau pwrpasol ar gyfer cadeiriau olwyn yn yr Adran Beirianneg Adsefydlu.

Rwy’n gyfrifol am wneud mesuriadau a nodi’r hyn sydd ei angen ar y cleient, er enghraifft, faint o badin sydd ei angen, a yw’r cleient yn gallu symud ei freichiau’n dda ar gyfer symud o gwmpas yn y gadair neu a oes angen cadair olwyn bŵer arno? Dyma rai o’r cwestiynau niferus y byddwn yn eu hystyried cyn penderfynu pa gadair olwyn sy’n addas i bob cleient. Ar ôl gwneud penderfyniad, gallwn lunio presgripsiwn (yn debyg i bresgripsiwn meddyg ar gyfer meddyginiaeth) ac archebu’r holl ddarnau perthnasol. Wedyn, byddaf yn helpu i roi’r holl ddarnau at ei gilydd, gan ddefnyddio’r peiriannau gwahanol yn y gweithdy.

Cyn gweithio fel Peiriannydd Adsefydlu Dan Hyfforddiant, astudiais radd mewn Peirianneg Feddygol ym Mhrifysgol Caerdydd. Yn yr ysgol, roeddwn wastad wedi meddwl y byddwn yn dilyn gyrfa fel athrawes Mathemateg. Fodd bynnag, awgrymodd fy athro Mathemateg y dylwn ystyried dilyn gyrfa ym maes peirianneg gan fod y pwnc yn cyfuno elfennau mathemateg a gwyddoniaeth. Penderfynais astudio Daearyddiaeth, Ffrangeg a Drama fel pynciau TGAU ynghyd â phynciau craidd Mathemateg a Gwyddoniaeth. Astudiais Fathemateg, Ffiseg a Daearyddiaeth i Safon Uwch gan fy mod yn dda yn y pynciau hyn a’u bod yn berthnasol i’r maes peirianneg (mae’r rhan fwyaf o brifysgolion yn gofyn am gymhwyster Safon Uwch mewn Mathemateg a Gwyddoniaeth).

Mwynheais astudio Peirianneg Feddygol yn fawr, ac roedd yn ddiddorol iawn meddwl y gallwn gyfrannu at gynllunio dyfais feddygol newydd, e.e. rhywbeth fel y goes brosthetig ‘Cheetah’ a ddefnyddiodd Oscar Pistorius yn y Gemau Paralympaidd. Gyda gradd mewn Peirianneg Feddygol mae modd mynd ymlaen i gynllunio a gwneud cadeiriau olwyn (fel rwy’n ei wneud ar hyn o bryd) neu gynllunio cyfarpar meddygol fel peiriannau sganio MRI a llawer mwy. Mae yna lawer o gyfleoedd ym meysydd Gwyddoniaeth a Pheirianneg, a bydd dewis pynciau craidd a phynciau Gwyddoniaeth da yn ehangu’ch opsiynau gyrfa. Fel sy’n amlwg o’m gwaith i, mae llawer mwy i beirianneg na dim ond gwisgo oferôls; mae’n gyfle i gyfrannu at syniadau newydd ac efallai bod yn rhan o’r datblygiad mawr nesaf.

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *