News

EESW Wales Rally GB Competition for Schools Winner Is Announced!

Roedd Cystadleuaeth Rali Cymru Prydain Fawr EESW i ysgolion yn fenter ar y cyd rhwng trefnwyr y rali, Toyota UK a Chynllun Addysg Peirianneg Cymru (EESW) ar ran Llywodraeth Cymru ac yn agored i bob ysgol gynradd, ysgol uwchradd a cholegau yn y rhanbarth. Derbyniodd EESW dros gant o gynigion i’r gystadleuaeth gan ysgolion cynradd, ysgolion uwchradd a cholegau yng Nghymru ac nid oedd hi’n hawdd dewis enillydd! Rheinallt Jones o Ysgol Gyfun Llangefni oedd enillydd balch y gystadleuaeth, gyda’i […]

Ysgol Brynrefail, Llanrug yn cynrychioli’r DU ym Malaysia

Mae tîm o egin beirianwyr sy’n ferched i gyd yn cynrychioli Cymru yn Rownd Derfynol Her F1 mewn Ysgolion ym Malaysia, 2017. Mae’r tîm – Eleanor Edwards-Jones, Beca Jones, Jessica Pritchard, Tesni Smith, Anna Thomas ac Elin Worth – yn ddisgyblion ym Mlwyddyn 11 Ysgol Brynrefail, Gwynedd ac yn astudio TGAU mewn Dylunio a Thechnoleg a Gwyddoniaeth. Mae’r disgyblion, a elwir yn “Team Falcon Force”, yn mynd ar y daith 6,640 milltir unwaith mewn oes i Malaysia ar ôl curo […]

Llwyddiant i ddau dîm o Gymru yn Rownd Derfynol FIRST® LEGO® League UK ac Iwerddon 2017

Mae Tîm Egni o Ysgol Glan Clwyd, Sir Ddinbych a Thîm Lightening o Ysgol Gyfun Emlyn, Sir Gaerfyrddin yn dathlu eu llwyddiant ar ôl mynychu Rownd Derfynol FIRST®  LEGO®  League UK ac Iwerddon a gynhaliwyd yng Nghanolfan Arddangosfeydd a Chynadledda  Prifysgol Gorllewin Lloegr (UWE), Bryste ddydd Sul 26 Chwefror 2017. Dewiswyd y timau yn wreiddiol fel enillwyr Rownd Derfynol Ranbarthol y De a’r Gogledd, sy’n cael eu cynnal gan EESW STEMCymru gyda chefnogaeth gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, […]

Llongyfarchiadau i’r 6ed Dosbarth EESW Enillwyr Gwobrau Prosiect 2016-2017

EESW yn falch o gyhoeddi “Prosiect 6ed Dosbarth” eleni Enillwyr Gwobrau. Cymerodd 100 o dimau ran yn y gystadleuaeth eleni, a 22 rhoddwyd gwobrau ar gyfer gwahanol gategorïau. Cynhaliwyd y digwyddiadau gwobrau blynyddol lle ar Stadiwm Liberty, Abertawe dydd Llun 3 Ebrill yn De Cymru ac yn Venue Cymru, Llandudno yng Ngogledd Cymru ar ddydd Mawrth 28 Mawrth 2017. Llongyfarchiadau i dimau ac enwebeion buddugol eleni:   I gael enillwyr gwobrau eleni lluniau, cliciwch yma (Gogledd Cymru)  

Llongyfarchiadau i enillwyr Her Ysgolion Uwchradd F1, De Cymru 2017

Gwobrau F1 mewn Ysgolion – Rownd Derfynol Uwchrdd y De 15 Mawrth 2017 Entry Class – Dosbarth Cystadlu: Ail – Car Cyflymaf (Noddir gan SWIEET) – Ysgol Gyfun Ystalyfera – Nemesis Car Cyflymaf – Ysgol Gyfun Treorci – White Lightning Gwobr Portffolio – Ysgol Gyfun Aberdare – Rush Gwobr Cyflwyniad – Ysgol Gyfun Ystalyfera – Nemesis Future Stars Award – Ysgol Gyfun Aberdare – Bullet Speed Gwobr Argymhelliad y Beirniaid – Ysgol Brynteg – F1 Fireflies Gwobr Ymchwil a Datblygu – […]

Llongyfarchiadau i enillwyr Her Ysgolion Uwchradd F1, Gogledd Cymru 2017

Llongyfarchiadau i enillwyr Her Ysgolion Uwchradd F1, Gogledd Cymru 2017 Dosbarth Cystadlu: Ail – Car Cyflymaf – Ysgol Emrys Ap Iwan – 6 in a Second Car Cyflymaf – Ysgol Emrys Ap Iwan – Ultimate Aero Gwobr Portffolio – Ysgol Glan Clwyd – Traxion Gwobr Cyflwyniad – Ysgol Uwchradd Cei Connah – G-Force Racing Gwobr Sêr y Dyfodol – St David’s College – SDC Racing 3ydd Safle Gwobr Pencampwyr Rhanbarthol – Ysgol Emrys Ap Iwan – 6 in a Second […]

Myfyriwr Blwyddyn 12 o Ysgol Uwchradd Caerdydd yn ennill Gwobr Myfyriwr y Flwyddyn EESW Dr Tom Parry Jones!

Pob blwyddyn, mae Cynllun Addysg Beirianneg Cymru (EESW) yn cynnwys oddeutu 600 o fyfyrwyr blwyddyn 12 mewn prosiect peirianneg sy’n gysylltiedig â chwmni lleol. Mae’r wobr er cof am y diweddar Dr Tom Parry Jones (1935-2013), un o ymddiriedolwyr Cynllun Addysg Beirianneg Cymru am 20 mlynedd. Roedd Tom yn entrepreneur ac arloeswr o fri, a sefydlodd Lion Laboratries yng Nghaerdydd ym 1967, a gyfrannodd yn sylweddol at ddatblygu’r anadliedydd electronig ochr ffordd sy’n cael ei ddefnyddio gan yr heddlu ledled […]

Merched i mewn i STEM – Ymweliadau AM DDIM ar gyfer eich ysgol!

Mae dyddiadau newydd ar gyfer ymweliadau ar hyn o bryd yn ystod hanner tymor hwn: Dydd Mercher 30 Tachwedd – Prifysgol Caerdydd (Ysgol Cyfrifiadureg) – Y Blynyddoedd 8, 9 a 10 (34 o leoedd ar gael) Dydd Iau 1 Rhagfyr – Viridor, Caerdydd – Blynyddoedd 8,9 a 10 (15 o leoedd ar gael) Dydd Iau 8 Rhagfyr – Dwr Cymru, Elan Valley  – Blynyddoedd 8, 9 a 10 (15 o leoedd ar gael) Dydd Mawrth 13ain Rhagfyr– Viridor, Caerdydd – Blynyddoedd 8,9 a 10 (15 […]

Talent 2016

Codwch y copi newydd o “Talent” yn y Western Mail heddiw neu ei lawrlwytho yma

Llongyfarchiadau i enillwyr Her Ysgolion Uwchradd F1, Gogledd Cymru 2016

Llongyfarchiadau i enillwyr Her Ysgolion Uwchradd F1, Gogledd Cymru 2016 Car Rookie Cyflymaf Team Falcon Force Ysgol Brynrefail Car F1 Cyflymaf Velox F1 Connah’s Quay High School Hunaniaeth Tîm gorau Tachyon Denbigh High School Nawdd a Marchnata gorau Tachyon Denbigh High School Gwobr Meddwl Arloesol BH Stormers Ysgol Bro Hyddgen Car F1 wedi’I lunio orau gan Newydd ddyfodiad Team Falcon Force Ysgol Brynrefail Car Formula F1 wedi’ lunio orau Velox F1 Connah’s Quay High School Gorau Ymchwil a Datblygu Carbon […]