News

Myfyriwr Blwyddyn 12 Ysgol Friars yn ennill Gwobr Myfyriwr y Flwyddyn EESW Dr Tom Parry Jones!

Bob blwyddyn, mae tua 600 o fyfyrwyr Blwyddyn 12 yn cymryd rhan ym Mhrosiect Chweched Dosbarth Cynllun Addysg Beirianneg Cymru. Mae’r myfyrwyr yn gweithio mewn timau o hyd at wyth o ddisgyblion ar brosiect STEM sy’n para chwe mis, a osodir gan gwmni cyswllt. Rhoddir y wobr hon er cof am y diweddar Dr Tom Parry Jones (1935-2013) a oedd yn un o ymddiriedolwyr EESW am 20 mlynedd. Roedd Tom yn entrepreneur ac arloeswr heb ei ail a sefydlodd Lion […]

Denu Merched i Feysydd STEM

Isod, fe welwch chi ddetholiad o ddyfyniadau gan fyfyrwyr a gymerodd ran yn ein gweithgareddau STEM yn 2016-2017, gan ateb y cwestiwn “Pa wahaniaeth y mae cymryd rhan wedi’i wneud i chi?” “Mae cymryd rhan wedi gwneud i mi sylweddoli cymaint o awch sydd gen i fod yn Beiriannydd” “Mae’n rhoi safbwynt gwahanol a mwy diddorol i mi o wyddoniaeth, mathemateg ac ati drwy’r holl weithgareddau” “Dyw Peirianneg ddim ar gyfer bechgyn yn unig ac mae pynciau STEM yn agor […]

Tystlythyrau EESW 2016-2017

Isod fe welwch chi ddetholiad o ddyfyniadau gan fyfyrwyr a fu’n cymryd rhan ym Mhrosiect Chweched Dosbarth EESW 2016-2017 “Mae aelodau’r tîm wedi gweld bod mwy o unigolion yn dangos diddordeb mewn cael gyrfa ym maes peirianneg ac mae yna wir frwdfrydedd dros gael mwy o fenywod i’r maes a chau’r bwlch parhaus rhwng y rhywiau sydd i’w weld ym maes peirianneg ac mewn sawl diwydiant arall.” “Cychwynnais y cynllun EESW heb wybod mewn gwirionedd sut byddai’n fy helpu’n ddiweddarach […]

EESW Wales Rally GB Competition for Schools Winner Is Announced!

Roedd Cystadleuaeth Rali Cymru Prydain Fawr EESW i ysgolion yn fenter ar y cyd rhwng trefnwyr y rali, Toyota UK a Chynllun Addysg Peirianneg Cymru (EESW) ar ran Llywodraeth Cymru ac yn agored i bob ysgol gynradd, ysgol uwchradd a cholegau yn y rhanbarth. Derbyniodd EESW dros gant o gynigion i’r gystadleuaeth gan ysgolion cynradd, ysgolion uwchradd a cholegau yng Nghymru ac nid oedd hi’n hawdd dewis enillydd! Rheinallt Jones o Ysgol Gyfun Llangefni oedd enillydd balch y gystadleuaeth, gyda’i […]

Ysgol Brynrefail, Llanrug yn cynrychioli’r DU ym Malaysia

Mae tîm o egin beirianwyr sy’n ferched i gyd yn cynrychioli Cymru yn Rownd Derfynol Her F1 mewn Ysgolion ym Malaysia, 2017. Mae’r tîm – Eleanor Edwards-Jones, Beca Jones, Jessica Pritchard, Tesni Smith, Anna Thomas ac Elin Worth – yn ddisgyblion ym Mlwyddyn 11 Ysgol Brynrefail, Gwynedd ac yn astudio TGAU mewn Dylunio a Thechnoleg a Gwyddoniaeth. Mae’r disgyblion, a elwir yn “Team Falcon Force”, yn mynd ar y daith 6,640 milltir unwaith mewn oes i Malaysia ar ôl curo […]

Llwyddiant i ddau dîm o Gymru yn Rownd Derfynol FIRST® LEGO® League UK ac Iwerddon 2017

Mae Tîm Egni o Ysgol Glan Clwyd, Sir Ddinbych a Thîm Lightening o Ysgol Gyfun Emlyn, Sir Gaerfyrddin yn dathlu eu llwyddiant ar ôl mynychu Rownd Derfynol FIRST®  LEGO®  League UK ac Iwerddon a gynhaliwyd yng Nghanolfan Arddangosfeydd a Chynadledda  Prifysgol Gorllewin Lloegr (UWE), Bryste ddydd Sul 26 Chwefror 2017. Dewiswyd y timau yn wreiddiol fel enillwyr Rownd Derfynol Ranbarthol y De a’r Gogledd, sy’n cael eu cynnal gan EESW STEMCymru gyda chefnogaeth gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, […]

Llongyfarchiadau i’r 6ed Dosbarth EESW Enillwyr Gwobrau Prosiect 2016-2017

EESW yn falch o gyhoeddi “Prosiect 6ed Dosbarth” eleni Enillwyr Gwobrau. Cymerodd 100 o dimau ran yn y gystadleuaeth eleni, a 22 rhoddwyd gwobrau ar gyfer gwahanol gategorïau. Cynhaliwyd y digwyddiadau gwobrau blynyddol lle ar Stadiwm Liberty, Abertawe dydd Llun 3 Ebrill yn De Cymru ac yn Venue Cymru, Llandudno yng Ngogledd Cymru ar ddydd Mawrth 28 Mawrth 2017. Llongyfarchiadau i dimau ac enwebeion buddugol eleni:   I gael enillwyr gwobrau eleni lluniau, cliciwch yma (Gogledd Cymru)  

Llongyfarchiadau i enillwyr Her Ysgolion Uwchradd F1, De Cymru 2017

Gwobrau F1 mewn Ysgolion – Rownd Derfynol Uwchrdd y De 15 Mawrth 2017 Entry Class – Dosbarth Cystadlu: Ail – Car Cyflymaf (Noddir gan SWIEET) – Ysgol Gyfun Ystalyfera – Nemesis Car Cyflymaf – Ysgol Gyfun Treorci – White Lightning Gwobr Portffolio – Ysgol Gyfun Aberdare – Rush Gwobr Cyflwyniad – Ysgol Gyfun Ystalyfera – Nemesis Future Stars Award – Ysgol Gyfun Aberdare – Bullet Speed Gwobr Argymhelliad y Beirniaid – Ysgol Brynteg – F1 Fireflies Gwobr Ymchwil a Datblygu – […]

Llongyfarchiadau i enillwyr Her Ysgolion Uwchradd F1, Gogledd Cymru 2017

Llongyfarchiadau i enillwyr Her Ysgolion Uwchradd F1, Gogledd Cymru 2017 Dosbarth Cystadlu: Ail – Car Cyflymaf – Ysgol Emrys Ap Iwan – 6 in a Second Car Cyflymaf – Ysgol Emrys Ap Iwan – Ultimate Aero Gwobr Portffolio – Ysgol Glan Clwyd – Traxion Gwobr Cyflwyniad – Ysgol Uwchradd Cei Connah – G-Force Racing Gwobr Sêr y Dyfodol – St David’s College – SDC Racing 3ydd Safle Gwobr Pencampwyr Rhanbarthol – Ysgol Emrys Ap Iwan – 6 in a Second […]

Myfyriwr Blwyddyn 12 o Ysgol Uwchradd Caerdydd yn ennill Gwobr Myfyriwr y Flwyddyn EESW Dr Tom Parry Jones!

Pob blwyddyn, mae Cynllun Addysg Beirianneg Cymru (EESW) yn cynnwys oddeutu 600 o fyfyrwyr blwyddyn 12 mewn prosiect peirianneg sy’n gysylltiedig â chwmni lleol. Mae’r wobr er cof am y diweddar Dr Tom Parry Jones (1935-2013), un o ymddiriedolwyr Cynllun Addysg Beirianneg Cymru am 20 mlynedd. Roedd Tom yn entrepreneur ac arloeswr o fri, a sefydlodd Lion Laboratries yng Nghaerdydd ym 1967, a gyfrannodd yn sylweddol at ddatblygu’r anadliedydd electronig ochr ffordd sy’n cael ei ddefnyddio gan yr heddlu ledled […]