Jessica Jones – UK Young Engineer of the Year

Cafodd Jessica Jones, y ferch gyntaf i ennill gwobr Peiriannydd Ifanc y Flwyddyn y DU, ei henwebu a’i dewis am ei gwaith ar brosiect EESW yn 2011-2012.

Bu Jessica, myfyriwr yng Ngholeg Chweched Dosbarth Dewi Sant yng Nghaerdydd, yn cymryd rhan mewn prosiect a drefnwyd gan y cwmni byd-eang Huntleigh Healthcare. Mae hi wedi dod yn llysgennad ar gyfer merched sy’n astudio peirianneg ym mhob man. Meddai Jessica: “Yn draddodiadol, mae pynciau gwyddoniaeth a mathemateg yn cael eu gweld fel disgyblaethau gwrywaidd, meddylfryd sy’n tueddu i atal merched rhag ystyried astudio’r pynciau hyn. Mae hyn yn annheg gan fod menywod yr un mor alluog yn feddyliol â dynion, a dylent fod yr un mod debygol o gael llwyddiant technegol.”

Meddai Peter Spear, cydgysylltydd y cynllun yng Ngholeg Catholig Dewi Sant: “Mae cael cyfle i ddefnyddio’r hyn a ddysgir a datblygu sgiliau datrys problemau a gwaith tîm yn helpu i ddarparu’r profiad mae Prifysgolion a Chyflogwyr yn chwilio amdano.”
Jessica at the Big Bang 1

 

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *