Denu Merched i Feysydd STEM

Isod, fe welwch chi ddetholiad o ddyfyniadau gan fyfyrwyr a gymerodd ran yn ein gweithgareddau STEM yn 2016-2017, gan ateb y cwestiwn “Pa wahaniaeth y mae cymryd rhan wedi’i wneud i chi?”

“Mae cymryd rhan wedi gwneud i mi sylweddoli cymaint o awch sydd gen i fod yn Beiriannydd”
DDgnexeXoAAnk4W

“Mae’n rhoi safbwynt gwahanol a mwy diddorol i mi o wyddoniaeth, mathemateg ac ati drwy’r holl weithgareddau”

“Dyw Peirianneg ddim ar gyfer bechgyn yn unig ac mae pynciau STEM yn agor y drws i lawer iawn o yrfaoedd”

““Gwn fod angen i fwy o ferched gael gyrfa ym maes TG”

“Rhoddodd syniad i mi o’r hyn y gallwn ei wneud gyda’n sgiliau gwyddoniaeth”

“Mae gen i syniad sut gall y swyddi hyn gael effaith ar fywydau’n ddiweddarach”

“Mae wedi gwneud i mi sylweddoli y gall menywod ddilyn cyrsiau gwyddoniaeth hefyd” 

“Mae wedi agor drws newydd i nifer o fyfyrwyr”

“Mae wedi gwneud i mi feddwl fod prentisiaethau’n awyddus i ddenu merched” 

“Mae wedi fy ngwneud yn fwy ymwybodol o’r problemau sydd gan fusnesau”

“Gall merched ddisgleirio ym maes Peirianneg a gwneud bywoliaeth drwyddo”

Screenshot 2017-06-22 10.55.40“Erbyn hyn, rydw i’n fwy ymwybodol o’r dulliau o drawsnewid gwastraff”

“Mae wedi fy ngwneud yn ymwybodol o’r holl adnoddau a’r gwastraff na ellir eu hadnewyddu”

“Erbyn hyn rydw i’n ystyried bod yn beiriannydd ond cyn hynny roeddwn i â’m bryd ar fod yn wyddonydd fforensig”

“Mae’n cydnabod y gall menywod wneud yr un swyddi peirianneg â dynion”

Os ydych chi’n gwmni a fyddai’n hoffi cynnal digwyddiad gyda ni, neu’n ysgol a hoffai fynychu digwyddiad, cysylltwch â ni heddiw!

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *