Merched Sir y Fflint yn ymweld ag Airbus

Merched Sir y Fflint yn ymweld ag Airbus

Aeth merched o Ysgol Uwchradd Penarlâg ac Ysgol Alun, Yr Wyddgrug, i ymweld â safle Airbus Brychdyn fel rhan o Gynllun Merched mewn Peirianneg, a reolir gan Gynllun Addysg Beirianneg Cymru. Gwelodd y myfyrwyr waith peirianneg a gweithgynhyrchu modern o’r radd flaenaf yn Ffatri Orllewinol Airbus, lle cynhyrchir adenydd ar gyfer yr Airbus A380. Beth Pickering, prentis peirianneg cydymffurfio â gofynion ansawdd, oedd un o’r tywyswyr gwirfoddol.

Meddai: “Mae’n wych cael cyfarfod â doniau’r dyfodol. Roeddwn i wrth fy modd yn rhannu fy mhrofiadau gyda nhw a rhoi syniad iddyn nhw o ofynion y gwaith, a gobeithio fy mod i wedi annog rhai ohonyn nhw i ystyried gyrfa ym maes peirianneg.”

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *