F1 – Dave Tiddy, Ysgol Pen Y Bryn

Mae hwn wedi bod yn brofiad gwych i’n hysgol ac mae’n gwbl wahanol i unrhyw brosiect arall rydym wedi bod yn rhan ohono yn y gorffennol. Roedd y brwdfrydedd tuag at y prosiect hwn yn anhygoel gan nad oes byth angen cyfiawnhau pam rydych yn adeiladu “Car Rasio”. Ar gyfer ein prosiect, roedd rhaid i ni gynllunio, adeiladu a rasio ein car rasio unigryw a oedd yn rhedeg ar nwy yn Rhagras Cymru o Her Bloodhound fel rhan o Fformiwla Un mewn ysgolion. Ein prif nod oedd cymryd rhan yn y gystadleuaeth hon i sicrhau mai ni oedd yr Ysgol Arbennig gyntaf yng Nghymru i gofrestru a chymryd rhan yn y gystadleuaeth. Nid oes gennym yr un cyfleusterau helaeth ag ysgol uwchradd arferol ond, gyda chymorth yr arbenigwyr yng Nghanolfan Waterton ym Mhen-y-bont ar Ogwr ac Ysgol Dyffryn Aman, aethom ati i gymryd rhan mewn gweithgareddau yr oeddem yn arfer credu eu bod y tu hwnt i ni. Roedd hi hefyd yn syndod mawr i ni bod y rhan fwyaf o’r deunyddiau a oedd eu hangen ar gyfer y prosiect hwn wedi’u cyflenwi gan y gystadleuaeth Fformiwla Un mewn ysgolion.

O’n safbwynt ni, aeth y prosiect yn well na’r disgwyl. Roedd y plant a’r staff wrth eu boddau ond, yn bwysicach fyth, roeddent yn gallu cystadlu’n deg yn erbyn ysgolion prif ffrwd. Cyflawnwyd ein nod o fod yr Ysgol Arbennig gyntaf i gofrestru ar gyfer Rhagras Cymru. Roedd ein car yn edrych yn dda ac roedd yn eithaf cyflym. Roeddem yn 7fed allan o 14 ac ni allem fod wedi gwneud yn well yn ein barn ni. Ni lwyddom i fynd ymlaen i’r rownd derfynol genedlaethol yn Birmingham, ond cawsom dlws. Rydym wedi dysgu bod ceir llai o faint yn perfformio’n dda ac rydym wedi dysgu llawer am aerodynameg. Y flwyddyn nesaf, byddwn yn dychwelyd gyda char llai o faint ac ysgafnach. Hoffem ddiolch i bawb a fu’n helpu gyda’r prosiect hwn ac, yng ngeiriau arwyddair yr ysgol, “Credu, Cyflawni”, credwn fod hyn yn crynhoi ein llwyddiant.

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *