Ffair Big Bang De Cymru 2018

BB_Horizontal Logo_De Cymru.jpgMae Cynllun Addysg Peirianneg Cymru (EESW)/STEM Cymru yn falch o gyhoeddi y bydd un o ddigwyddiadau mwyaf STEM yn dychwelyd i’r De eleni eto yn Parc Y Scarlets, Llanelli ddydd Iau 19 Ebrill 2018.

Bydd dros 80 o dimau EESW o bob cwr o dde Cymru yn bresennol, yn arddangos y gwaith a gwblhawyd ganddynt yn ystod Prosiect Chweched Dosbarth EESW yn 2017–2018.

Bydd yna enghreifftiau hefyd o’r gweithgareddau y gall EESW/STEMCymru eu cynnig i holl ysgolion Cymru – yn cynnwys Cynghrair Lego yn Gyntaf, Cyflwyniad I Beirianneg (i2E), gwybodaeth am ein cyrsiau Headstart Cymru a’n trac F1 mewn Ysgolion – dewch i weld ein gwaith!

Os hoffech chi ddod i’r digwyddiad, cliciwch isod i gofrestru!

Ysgolion ar Ymweliad Ymwelwyr Cyffredinol  Arddangoswyr

Mae ein harddangoswyr a’n sioeau cyffrous yn cynnwys:

Science Made Simple – 

Why Physics? – Sut allwn ni ddefnyddio diemwntau i wella’r rhyngrwyd? Beth yw laser a pham mae’n ddefnyddiol? Sut allwn ni wneud i fagnet godi i’r awyr? Mae ffiseg yn helpu i ddatrys dirgelion mawr y byd, ac mae’r atebion hyn yn cael eu defnyddio i wella ein bywydau bob dydd. Mae’r sioe newydd hon gan Science made Simple, mewn cydweithrediad â ffisegwyr Prifysgol Caerdydd, yn edrych ar ymchwil arloesol ac yn archwilio sut y gellir defnyddio ffiseg mewn ffyrdd cyffrous. O atomau a delweddu i ddeunyddiau a magnetau, mae’r sioe hon yn datgelu’r llefydd cudd lle mae ffiseg yn ddefnyddiol i ni i gyd ac yn dangos y mathau o bethau mae ffisegwyr yn eu gwneud nawr!

Bubbles and Balloons – Bydd eich cynulleidfa’n gwirioni ar ein swigod a’n balŵns enfawr, a chânt eu hannog i archwilio priodweddau deunyddiau. Mae’r sioe ryngweithio fythgofiadwy hon yn rhoi sylw i’r pethau hyn a llawer mwy!

Sioe Bloodhound – Mae sioe Bloodhound yn dangos y Wyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg oedd yn rhan o’r broses o greu’r car cyflymaf yn y byd, yn cynnwys arddangosiadau ymarferol o gemeg roced a tharanau sonig.

Mad Science (9)Mad Science De Cymru – bydd gan Mad Science lawer o weithgareddau cyffrous a rhyngweithiol yn y digwyddiad, yn cynnwys gweithgareddau grymoedd a disgyrchiant, trydan statig a chreu cylched, polymerau a llysnafedd a gwyddoniaeth bysgio hud a llond trol o bethau i’w cadw! Dyma gyfle cyffrous heb ei ail!

Prifysgol De Cymru – Amrywiaeth o weithgareddau rhyngweithiol a chyffrous!

Kier Construction – Gweithgareddau rhyngweithiol a chyffrous!

Educ8 – Dewch i roi cynnig ar ein Gweithgaredd Weldio Rhithwir!

Arup – Gwybodaeth amdanom ni a’n cynlluniau lleoliadau haf a phrofiad gwaith.

TATA Steel – Cit weldio rhithwir a gwybodaeth am waith dur TATA.

Cymdeithas Porthladdoedd Prydain – Gwybodaeth am y gymdeithas ac arddangosiad i ddangos ein llwybrau datblygu trwy brentisiaethau

Calsonic Kansei – Dewch i weld beth yw ein gwaith, gweld ein cynhyrchion a dysgu am ein cwmni a chymryd rhan mewn gweithgaredd gwella dull rhyngweithiol.

Denford – Arddangosiadau o beiriannau CNC, torwyr laser ac argraffwyr 3D

Prifysgol Abertawe – Gwybodaeth amdanom ni a’n cyrsiau

SPECIFIC – Ein gweledigaeth yw “adeiladau fel atomfeydd” sy’n gallu cynhyrchu, storio a rhyddhau eu hynni haul eu hunain.  Byddwn yn trafod ynni adnewyddadwy ac yn ychwanegu elfen ryngweithiol drwy gemau hygyrch (e.e. ‘spin the sun’) a chreu breichledau sy’n adweithio i olau’r haul. Bydd gennym ni wahanol ddyfesiau ynni haul i ddangos sut mae ynni’r haul yn gweithio mewn bywyd go iawn hefyd.

Renishaw – gêm ddrysfa lego Equator a beic pedal

IET – Dewch i stondin IET i ddysgu am yrfaoedd peirianneg a rhoi cynnig ar ein gweithgareddau peirianneg ymarferol.

Dr Beynon’s Bug Farm – Gwybodaeth am yr hyn rydym yn ei gynnig ac arddangosfa o anifeiliaid di-asgwrn-cefn trofannol.

Ysgol Gelf a Dylunio, Prifysgol Metropolitan Caerdydd – Dewch i ddysgu amdanom ni a’n cyrsiau a rhoi cynnig ar rai o’n gweithgareddau rhyngweithiol. Cofiwch alw heibio am sgwrs!

Boxford – Arddangosiad o amrywiaeth newydd o dorwyr laser newydd.

General Dynamics – Gwybodaeth amdanom ni, ein prentisiaethau peirianneg cyffrous a’n cyfleoedd i raddedigion. Dewch i gael sgwrs â phrentisiaid go iawn a dysgu am yr hyn y gall gyrfa gyda General Dynamics ei gynnig i chi!

Llawer mwy i ddilyn…

Mae yna nifer o weithgareddau rhyngweithiol a rhai y gellir eu harchebu ymlaen llaw yn y digwyddiad hwn, yn cynnwys gweithdai a sioeau gan:

EESW/STEMCymru

Jaguar 2D – gall myfyrwyr wneud car o gardbord a’i rasio ar hyd ein trac rasio 20 metr

Gweithdy Ynni EESW – Bydd myfyrwyr yn cymryd rhan mewn her geir ynni ymarferol

Bridge2ICE Bridge to Schools – Mae ICE yn rhoi cyfle i bobl ifanc adeiladu model o Ail Bont Hafren! Gan ddefnyddio ein pontydd cebl bach, mae plant yn cael profiad ymarferol o adeiladu pontydd ac yn cael gwisgo hetiau caled, festiau llachar, menig a gogls. Ar ôl i’r pontydd gael eu hadeiladu, bydd pob plentyn yn cael cyfle i gerdded drostynt i brofi eu sgiliau peirianneg.

Awyr Dywyll Cymru  – Profwch awyr y nos gyda phlanetariwm digidol Awyr Dywyll Cymru. Archwiliwch fythau a chwedlau cytserau cyn treiddio’n ddwfn i ddyfnderoedd ymweld â’r gofod, planedau, galaethau, nifylau a chlystyrau sêr. Ac yn goron ar y cyfan, cewch ofyn cwestiynau i ofodwr go iawn.

Heddlu Dyfed-Powys  – Dewch i ddysgu am olion bysedd a’r dechnoleg a ddefnyddir i “ddarllen” olion bysedd gyda Heddlu Dyfed-Powys.

a mwy… Cofiwch gadw llygad yma am ragor o wybodaeth!

Os ydych chi am archebu gweithgaredd, cofrestrwch drwy ddefnyddio’r botymau uchod. Byddwn yn anfon ffurflen archebu gweithgaredd atoch. Rydym yn derbyn ffurflenni archebu ar sail y cyntaf i’r felin. Rhaid cwblhau ffurflen i gael lle.