Ffair Big Bang Gogledd Cymru 2018

BB_Horizontal Logo_Gogledd Cymru.jpg

Mae Cynllun Addysg Peirianneg Cymru (EESW)/STEM Cymru yn falch o gyhoeddi y bydd un o ddigwyddiadau mwyaf STEM yn dychwelyd i’r Gogledd eleni eto yn Venue Cymru, Llandudno ddydd Mawrth 13 Mawrth 2018.

Bydd dros 25 o dimau EESW o bob cwr o’r Gogledd yn bresennol, yn arddangos y gwaith a gwblhawyd ganddynt yn ystod Prosiect Chweched Dosbarth EESW yn 2017–2018.

Bydd yna enghreifftiau hefyd o’r gweithgareddau y gall EESW/STEMCymru eu cynnig i holl ysgolion Cymru – yn cynnwys Cynghrair Lego yn Gyntaf, Cyflwyniad I Beirianneg (i2E), gwybodaeth am ein cyrsiau Headstart Cymru a’n trac F1 mewn Ysgolion – dewch i weld ein gwaith!

Os hoffech chi ddod i’r digwyddiad, cliciwch isod i gofrestru!

Ysgolion ar Ymweliad Ymwelwyr Cyffredinol Arddangoswyr

Mae ein harddangoswyr a’n sioeau cyffrous yn cynnwys:

Science Made Simple – Izzy’s Incredible Adventure – Bydd angen i Izzy a’ch cynulleidfa ddarganfod ac archwilio llawer o wahanol ddulliau trafnidiaeth. Efallai y caiff balŵn aer poeth ei enchwythu o flaen llygaid y gynulleidfa?

A rough guide to Engineering – Dewch i weld sut mae peirianwyr yn cynllunio ceir sy’n gallu teithio cannoedd o filltiroedd yr awr, adeiladu strwythurau sy’n gallu goroesi daeargrynfeydd a choginio bwyd gan ddefnyddio drychau’n unig! Gall “A Rough Guide” ddangos i chi sut mae peirianneg wedi newid ein bywydau!

Sioe Bloodhound – Mae sioe Bloodhound yn dangos y Wyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg oedd yn rhan o’r broses o greu’r car cyflymaf yn y byd, yn cynnwys arddangosiadau ymarferol o gemeg roced a tharanau sonig.

IET – Amrywiaeth o weithgareddau rhyngweithiol a chyffrous

CBAC– Gwybodaeth amdanon ni!

Coleg CambriaGwybodaeth am Goleg Cambria, darpariaeth  STEM a phrentisiaethau.

TATA Steel UKGweithgareddau rhyngweithiol a chyffrous

Vince4Pŵer Niwclear Horizon  Gêm car sglefrio 3D rhithwir, model 3D a chwis, adnoddau gyrfa

Denford LimitedArddangosiadau o beiriannau CNC, torwyr laser ac argraffwyr 3D

Gyrfa Cymru – Cyngor a gwybodaeth am yrfaoedd, Cwis STEM a Chwis Proffil Personoliaeth Buzz

Prifysgol Glyndŵr – Gwybodaeth am gyrsiau ym Mhrifysgol Glyndŵr a bysgio gwyddoniaeth gan Techniquest Glyndŵr

Prifysgol Aberystwyth – Gwybodaeth amdanom ni, ein cyrsiau a’n gweithgareddau cyffrous a rhyngweithiol, yn cynnwys Robot Sumo, gweithgareddau rhithwir ac arddangosiad o’r ExoMars rover!

Prifysgol Abertawe – Gwybodaeth amdanon ni!

Rali Cymru GB – deunyddiau hyrwyddo’r rali

SP Energy Networks – Gwybodaeth amdanom ni a’n cyfleoedd prentisiaeth, a phrofiad rhithwir dros yr SP Energy Network!

Prifysgol Bangor – Bydd gennym ddau arddangosiad rhyngweithiol, a gwybodaeth amdanom ni a’n cyrsiau!

TWP – gwybodaeth amdanom ni a Char Rasio Mazda M3 go iawn!

Dawson Shanahan – Gwybodaeth am ein cwmni a’n gwaith!

Boxford – Arddangosiad o amrywiaeth newydd o dorwyr laser newydd.

a llawer mwy….

Mae yna nifer o weithgareddau rhyngweithiol a rhai y gellir eu harchebu ymlaen llaw yn y digwyddiad hwn, yn cynnwys gweithdai a sioeau gan:

EESW/STEMCymru

Jaguar 2D – gall myfyrwyr wneud car o gardbord a’i rasio ar hyd ein trac rasio 20 metr

Gweithdy Ynni EESW – Bydd myfyrwyr yn cymryd rhan mewn her geir ynni ymarferol

Techniquest Glyndŵr

Her y Ffatri Siocled – mae gweithio mewn ffatri siocled yn swnio’n wych, bydd myfyrwyr yn gweld sut gallan nhw ddefnyddio eu sgiliau rhifedd i gynhyrchu siocled. Gweithdy CA3

Mesur Meddygaeth – bydd myfyrwyr yn cwblhau sawl her fathemategol yn gysylltiedig â datblygu meddyginiaethau newydd; yn cynnwys ystyriaethau bywyd go iawn, meddwl yn rhesymegol a dadansoddi data. Gweithdy CA4/5

Bridge2ICE Bridge to SchoolsMae ICE yn rhoi cyfle i bobl ifanc adeiladu model o Ail Bont Hafren! Gan ddefnyddio ein pontydd cebl bach, mae plant yn cael profiad ymarferol o adeiladu pontydd ac yn cael gwisgo hetiau caled, festiau llachar, menig a gogls. Ar ôl i’r pontydd gael eu hadeiladu, bydd pob plentyn yn cael cyfle i gerdded drostynt i brofi eu sgiliau peirianneg.

Awyr Dywyll Cymru  Profwch awyr y nos gyda phlanetariwm digidol Awyr Dywyll Cymru. Archwiliwch fythau a chwedlau cytserau cyn treiddio’n ddwfn i ddyfnderoedd ymweld â’r gofod, planedau, galaethau, nifylau a chlystyrau sêr. Ac yn goron ar y cyfan, cewch ofyn cwestiynau i ofodwr go iawn.

a mwy… Cofiwch gadw llygad yma am ragor o wybodaeth!

Os ydych chi am archebu gweithgaredd, cofrestrwch drwy ddefnyddio’r botymau uchod. Byddwn yn anfon ffurflen archebu gweithgaredd atoch. Rydym yn derbyn ffurflenni archebu ar sail y cyntaf i’r felin. Rhaid cwblhau ffurflen i gael lle.