Emma Holland BEng – Cyn-fyfyriwr EESW

Ar hyn o bryd mae Emma yn gweithio fel Peiriannydd Cynorthwyol Gweithdy Gweithgynhyrchu yn Adran Gweithgynhyrchu Adenydd A320 Airbus UK, Brychdyn. Mae’r swydd yn cynnwys amrywiaeth eang o dasgau, gan gynnwys datblygu a gwella offer i sicrhau methodoleg ‘cywir y tro cyntaf’ a Nodiadau Ymholiadau Peirianneg a Dylunio sy’n gweithio; ymholiadau’r gweithle yw’r rhain yn ymwneud â lluniadau, prosesau neu rannau y mae angen ymchwiliad peirianneg ac ymchwiliad dylunio ar eu cyfer. Mae dyletswyddau eraill yn cynnwys llunio a diweddaru prosesau/dulliau peirianneg a ddefnyddir gan y timau cynhyrchu i weithgynhyrchu a chydosod Adenydd Eil Sengl Airbus. Mae Emma hefyd yn gweithio’n agos gyda pheirianneg o ansawdd o ddydd i ddydd i ddatrys problemau yn ymwneud â chydrannau a chyflenwyr. Mae hi hefyd yn cydweithio â llawer o bobl eraill yn rhinwedd ei swydd. Mae Emma yn helpu i hwyluso ymweliadau gan gwsmeriaid o gwmnïau hedfan, ac mae hi wedi sefydlu cysylltiadau â chydweithwyr o Linellau Cydosod Terfynol yr awyrennau yn Ffrainc, yr Almaen a Tsieina sy’n hanfodol bwysig o safbwynt arferion gorau a gwelliant parhaus. Mae Emma hefyd yn cefnogi ac yn cyfrannu at brosiectau gwella hirdymor fel datblygiadau rheoli hedfan a mentrau arbed arian.

Ar ôl cael gradd A TGAU mewn Defnyddiau Gwrthiannol, penderfynodd Emma astudio Peirianneg Safon Uwch, gan gwblhau Tystysgrif Alwedigaethol Uwch mewn Peirianneg, dyfarniad Safon Uwch dwbl. Nid oedd y Brifysgol yn apelio i Emma pan oedd hi yn yr ysgol uwchradd. Yn hytrach, aeth ati i ymgeisio am nifer o brentisiaethau peirianneg gyda chwmnïau yn y Gogledd ac yng Ngogledd-orllewin Lloegr. Er iddi gael ei derbyn ar raglenni prentisiaeth Octel a Shell ymysg eraill, penderfynodd dderbyn lle ar raglen Prentisiaeth Peirianneg Uwch Airbus.

Meddai Emma: “Er nad oeddwn am fynd i’r Brifysgol yn 18 oed, roeddwn i’n dal yn awyddus i ddatblygu fy ngwybodaeth ac ategu hyn â chymwysterau priodol. Drwy weithio i Airbus dwi wedi cwblhau NVQ lefel 4 mewn Rheoli, Gradd Sylfaen mewn Peirianneg Awyrennau a Gweithgynhyrchu a Gradd Baglor mewn Peirianneg Awyrennau a Gweithgynhyrchu. Fis Chwefror 2011 bydda’ i’n dechrau astudio Gradd Meistr mewn Peirianneg Awyrennau a Gweithgynhyrchu. Dwi wedi astudio’r cyfan ym Mhrifysgol Glyndŵr, Wrecsam (Athrofa Addysg Uwch Gogledd Ddwyrain Cymru (NEWI) gynt).”

Mae’r llwybr Prentisiaeth Fodern a ddilynodd Emma wedi ei galluogi i ennill yr holl gymwysterau sy’n cael eu cynnig gan y llwybr addysg traddodiadol, fel prifysgol, yn ogystal ag ennill profiad ymarferol gwerthfawr mewn amgylchedd gwaith go iawn. Roedd y manteision hyn yn allweddol i Emma, sy’n cyfaddef nad oedd am “adael y Brifysgol gyda Gradd ond dim swydd, a gyda dyled anochel.” Mae Airbus wedi noddi Emma gydol ei chyfnod astudio.

Mae diddordeb Emma mewn Peirianneg a Hedfan yn parhau i dyfu a llywio ei gyrfa. “Dwi wedi datblygu gwybodaeth eang am awyrennau masnachol yn rhinwedd fy swydd bresennol fel peiriannydd cynorthwyol. Mae’r adran weithgynhyrchu lle dwi’n gweithio ar hyn o bryd yn cydosod ac yn paratoi’r adenydd ar gyfer yr Airbus A320 cyn eu hanfon i Linellau Cydosod Terfynol Airbus yn Toulouse yn Ffrainc a Hambwrg yn yr Almaen. Gan ein bod ni’n cyflenwi a chwblhau’r cynnyrch, dwi’n gweithio gyda strwythurau, systemau tanwydd a hydrolig, a’r holl gyfarpar rheoli hedfan. Oherwydd ein bod yn sefydliad rhyngwladol, dwi hefyd wedi cael y cyfle i gydweithio â’n cydweithwyr Ewropeaidd.”

Dyma gyngor Emma i fyfyrwyr: –

• Cadwch eich opsiynau’n agored. Mae sawl llwybr posibl i’r maes Peirianneg – nid y llwybrau traddodiadol yn unig.

• Er bod Peirianneg wedi cael ei hystyried yn faes i ddynion yn bennaf, mae mwy a mwy o fenywod yn ymuno â’r diwydiant. Mae Emma yn cymryd rhan mewn digwyddiadau i hyrwyddo Peirianneg i ferched yn Airbus sy’n helpu i ddileu rhai o’r agweddau ystrydebol sy’n bodoli.

• Manteisiwch yn llawn ar y cyfleoedd a gewch gan Gynllun Addysg Beirianneg Cymru! Mae’r profiad wedi fy helpu i, ac aelodau eraill o’r tîm roeddwn yn rhan ohono dan y cynllun, i ddilyn gyrfa ym maes Peirianneg.

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *