EESW Wales Rally GB Competition for Schools Winner Is Announced!

Roedd Cystadleuaeth Rali Cymru Prydain Fawr EESW i ysgolion yn fenter ar y cyd rhwng trefnwyr y rali, Toyota UK a Chynllun Addysg Peirianneg Cymru (EESW) ar ran Llywodraeth Cymru ac yn agored i bob ysgol gynradd, ysgol uwchradd a cholegau yn y rhanbarth. Derbyniodd EESW dros gant o gynigion i’r gystadleuaeth gan ysgolion cynradd, ysgolion uwchradd a cholegau yng Nghymru ac nid oedd hi’n hawdd dewis enillydd!

Unveiling CarRheinallt Jones o Ysgol Gyfun Llangefni oedd enillydd balch y gystadleuaeth, gyda’i gynllun unigryw yn cael ei weithredu ar Toyota GT86, diolch i Toyota. Defnyddiwyd y cynllun buddugol ar y car, a gafodd ei arddangos am gyfnod byr yn Ysgol Gyfun Llangefni cyn y datgelu swyddogol. Dateglwyd y cynllun yn swyddogol gan Ysgrifennydd Cabinet Llywodraeth Cymru dros yr Economi a Seilwaith, Ken Skates a seren Pencampwriaeth Ralio’r Byd GAZOO Toyota, Jari Matti Latvala yn nigwyddiad y Big Bang yn Rali Cymru Prydain Fawr Dayinsure ddydd Iau 26 Hydref, gerbron tyrfa fawr o gefnogwyr rali!

Cyflwynwyd model wrth raddfa o’i gar a llun gan artist o’i gynllun, wedi’i lofnodi gan yrrwr rasio Pencampwriaeth Ralio’r byd Latvala, Juho Hänninen a Esapekka Lappi yn ogystal â Phennaeth y Tîm Pencampwr Ralio’r Byd bedair gwaith, Tommi Mäkinen.

Meddai Rheinallt “Ro’n i’n ceisio meddwl be fyddai’n edrych yn cŵl ac mi feddyliais am y ddraig goch ar faner Cymru yna newid y siâp ar gyfer y car. Fe wnes i sawl cynllun ac fe gymerais tua wythnos i benderfynu ar yr un terfynol. Dwi’n ffan mawr o ralio a chwaraeon ceir felly dwi’n gyffrous iawn o gael bod yma gyda fy ffrindiau a’m teulu ac yn edrych ymlaen i fynd â nhw i weld rhywfaint o’r hyn sydd ymlaen yma”

Runners Up (2)Daeth y rhai oedd yn ail yn y gystadleuaeth, Blake Chandler (Ysgol Gwynedd) a Ivan Cherednichenko (Ysgol Uwchradd Corpus Christi) i’r datguddiadhefyd a derbyn hwdis a bagiau nwyddau, diolch i Performance Clothing a Toyota.  Cafodd yr enillwyr a’r ddau ddaeth yn ail ginio VIP, diolch i Citroen a Toyota, a thaith VIP o’r Toyota Engine Plant.

Roedd Digwyddiad Ymwybyddiaeth STEM Big Bang yn Rali Cymru Prydain Fawr Dayinsure yn llwyddiant ysgubol, gyda thros 1800 o bobl yn mynychu dros ddeuddydd, a 500 yn mynd ar daith o’r Toyota Engine Plant. Daeth dros 30 ysgol o bob cwr o Gymru gyda’u disgyblion ac roedd y digwyddiad yn boblogaidd iawn gydag athrawon, disgylion ac aelodau’r cyhoedd. Gyda stondinau rhyngweithiol gan EESW, Toyota, Qioptiq, JCB, Airbus a llawer mwy, roedd digon i’w weld a’i wneud yn y digwyddiad!

Blake & EESW 2Roedd Ysgol Dyffryn Conwy wedi mwynhau eu hamser yn fawr gan ddweud “Roedd y Babell Addysg yn wych gyda llawer o weithgareddau rhyngweithiol i’n myfyrwyr (a’r staff!!). Ond roedd hi’n wych gadael gyda gwybodaeth glir am y cymwysterau sydd eu hangen ar gyfer prentisiaethau heb sôn am ble mae’r cyfleoedd hyn i’w cael. Gallwn ddefnyddio’r rhain yn awr a’u trosglwyddo i’n myfyrwyr yn ôl yn yr ysgol.”

Am ragor o luniau o ddigwyddiad Big Bang yn Ralli Cymru Prydain Fawr Dayinsure, cliciwch yma!

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *