Tystlythyrau EESW 2016-2017

Isod fe welwch chi ddetholiad o ddyfyniadau gan fyfyrwyr a fu’n cymryd rhan ym Mhrosiect Chweched Dosbarth EESW 2016-2017

“Mae aelodau’r tîm wedi gweld bod mwy o unigolion yn dangos diddordeb mewn cael gyrfa ym maes peirianneg ac mae yna wir frwdfrydedd dros gael mwy o fenywod i’r maes a chau’r bwlch parhaus rhwng y rhywiau sydd i’w weld ym maes peirianneg ac mewn sawl diwydiant arall.”

“Cychwynnais y cynllun EESW heb wybod mewn gwirionedd sut byddai’n fy helpu’n ddiweddarach mewn bywyd, fodd bynnag, mae’r cynllun wedi bod yn un gwerth chweil ac wedi datblygu fy sgiliau personol a’m dealltwriaeth o beirianneg. Cyn ymuno â’r cynllun, ychydig iawn o gyswllt oedd gen i â pheirianneg, doeddwn i ddim yn sylweddoli cymaint o swyddi oedd yn perthyn i’r maes, ac erbyn hyn rwy’n sylweddoli bod Celf, Dylunio a Thechnoleg yn elfennau hanfodol o beirianneg, ac o gael y cyfle cywir, mae’n bosib y gwna i ddilyn gyrfa yn y maes.”

“Dysgais lawer iawn am dechnoleg gydol y prosiect, gan gynnwys sut i ddylunio a gweithgynhyrchu cynnyrch, a dysgais beth mae’r cyhoedd am ei gael a’i angen. Rhywbeth arall a ddysgais oedd, os ydych am gael bod yn rhan o brosiect mawr fel hwn, mae angen i chi fod yn ymroddedig a mynychu pob cyfarfod fel nad ydych chi’n colli unrhyw beth. Mae’n hanfodol nad ydych chi’n colli unrhyw beth er mwyn gwneud yn siŵr bod yr holl wybodaeth am yr hyn sydd angen ei wneud ar flaenau’ch bysedd.”

“Rydw i wedi dysgu pa mor bwysig yw gweithio fel rhan o dîm a manteision hynny, yn ogystal â phwysigrwydd cyfathrebu, a’r rhesymau dros gael terfynau amser. Mae’r prosiect a gawsom wedi ehangu fy nealltwriaeth o’r goblygiadau sy’n gysylltiedig â’r bwlch rhwng y rhywiau ac mae wedi tanio fy niddordeb yn y pwnc, ac mae hyn yn rhywbeth yr hoffwn ei barhau i’w drafod yn y dyfodol. Mae EESW wedi fy helpu i ddatblygu fy sgiliau personol i’r lefel nesaf, ac erbyn hyn mae gen i fwy o hyder wrth siarad â phobl newydd, o flaen llawer o bobl ac wrth weithio mewn timau, ac mae fy sgiliau ysgrifennu a’m sgiliau meddwl wedi datblygu’n sylweddol, rhywbeth a fydd yn fuddiol iawn i mi yn y dyfodol.”

Er mwyn cymryd rhan, cysylltwch â ni heddiw!

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *