Myfyriwr y Flwyddyn Cynllun Addysg Beirianneg Cymru 2012

Myfyriwr y Flwyddyn Cynllun Addysg Beirianneg Cymru 2012

Er mwyn dathlu prosiectau EESW 2011-12, rydym yn lansio cystadleuaeth i ddod o hyd i’r myfyriwr peirianneg mwyaf arloesol. Bydd yr enillydd yn derbyn hyd at £3,000 tuag at gostau astudio pwnc Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg neu Fathemateg (STEM) y flwyddyn nesaf. Bydd enillwyr yr ail a’r drydedd wobr yn cael gliniadur yr un er mwyn helpu i astudio yn y dyfodol.

I gystadlu, rhaid eich bod:

  • Yn astudio o leiaf dau bwnc STEM Safon Uwch
  • Wedi cymryd rhan mewn prosiect EESW yn 2011-12 ac wedi mynychu’r Diwrnod Gwobrwyo a Chyflwyno
  • Wedi ennill Gwobr Aur CREST
  • Yn bwriadu astudio pwnc STEM, lefel 4 (cwrs prifysgol, prentisiaeth neu addysg uwch)

Bydd angen i chi ysgrifennu cynnig i esbonio pam mai chi sy’n haeddu ennill teitl Myfyriwr y Flwyddyn EESW 2012.

Dylai’ch cynnig ysgrifenedig gynnwys:

  • Eich graddau TGAU/Safon UG a’ch pynciau dewisol ar gyfer Safon Uwch
  • Unrhyw gymhwyster neu lwyddiannau eraill sy’n gysylltiedig â STEM (e.e. Gwobr Aur CREST)
  • Yr hyn a hoffech ei astudio a’i wneud fel gyrfa yn y dyfodol
  • Amlinelliad 2,000 o eiriau sy’n nodi pa weithgareddau Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg neu Fathemateg rydych chi wedi cymryd rhan ynddynt
  • Esboniad 500 gair o’ch cyfraniad posibl i economi Cymru yn y dyfodol.

, i’w ddychwelyd atom erbyn dydd Gwener 9 Tachwedd.

Byddwn yn gwahodd ymgeiswyr y rhestr fer i gyfweliad yn ystod yr wythnos sy’n cychwyn ar 19 Tachwedd, ac yn rhoi gwybod i’r rhai llwyddiannus erbyn dydd Mercher 28 Tachwedd. Bydd y tri ymgeisydd terfynol wedyn yn cael eu gwahodd i Ginio Mawreddog a drefnir gan Ganolfan Ansawdd Cymru, yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd nos Iau 13 Rhagfyr.

Edrychwn ymlaen at dderbyn eich cynnig!

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *