EESW YN DANGOS Y FFORDD I GAERGRAWNT

EESW YN DANGOS Y FFORDD I GAERGRAWNT

Mae pedwar myfyriwr lefel A a fu’n cymryd rhan ym mhrosiectau Cynllun Addysg Beirianneg Cymru (CAPC) wedi eu derbyn ar gyrsiau gradd ym Mhrifysgol Caergrawnt.

Ffocws pennaf CAPC yw hyrwyddo gyrfaoedd mewn peirianneg ac annog pobl ifanc i gymryd rhan mewn prosiectau sy’n dangos yr amrywiol agweddau gwahanol sy’n ymwneud â pheirianneg. Mae myfyrwyr fel rheol yn gwneud y prosiectau hyn pan fyddan nhw’n astudio ar gyfer eu harholiadau TAG Lefel Uwch.

Yn 2012, trefnodd CAPC gystadleuaeth i ddod o hyd i Fyfyriwr CAPC y Flwyddyn er mwyn tynnu sylw at y bobl ifanc dalentog a brwdfrydig sydd gennym ni yng Nghymru. Ar ôl cymryd rhan yn y gweithgaredd  CAPC i’r 6ed dosbarth, cyflwynodd ymgeiswyr gais ysgrifenedig yn nodi eu llwyddiannau gan ddweud sut roedden nhw’n credu y gallen nhw gyfrannu at economi Cymru yn y dyfodol. Roedd y myfyrwyr o safon ragorol ac mae hynny’n amlwg o ystyried llwyddiant y tri myfyriwr a ddaeth i’r brig eleni: Ruth Harvey oedd yn astudio yng Ngholeg Gŵyr, Abertawe a Callum Jones o Ysgol Friars, Bangor ddaeth yn ail, a’r myfyriwr a gafodd y brif wobr, sef Angus Coyne-Grell, hefyd o Ysgol Friars.

Mae’n ddiddorol bod y tri myfyriwr wedi llwyddo yn eu cais am le yng Nghaergrawnt, yn ogystal â myfyriwr arall a gymerodd ran mewn prosiect CAPC, sef Jamie Dougherty a oedd yn astudio yng Ngholeg Gŵyr Abertawe. Meddai Jamie: “Roedd ennill lle yng Nghaergrawnt yn rhyddhad mawr ac roeddwn yn falch o weld bod y gwaith caled a gyflawnais gydol y ddwy flynedd ddiwethaf wedi talu ar ei ganfed. Trwy arwain tîm yn y prosiect CAPC ac ennill gwobr aur CREST am weithio ar brosiect mor fawr, llwyddais i ddatblygu’r sgiliau a’r cymwysterau sydd eu hangen er mwyn cyrraedd un o’r prifysgolion gorau”.

WAF-DINNER008 (reduced)

Ychwanegodd Ruth:  “Rwyf wrth fy modd ’mod i’n cael mynd i Gaergrawnt; rwy’n dal i fethu credu’r peth! Trwy weithio gyda CAPC, rwyf wedi magu digon o hyder i benderfynu mai gwyddoniaeth yw’r yrfa i mi, ac rwy’n ddiolchgar dros ben am y cyfleoedd a’r cymorth a gefais dros y ddwy flynedd ddiwethaf. Yn ogystal â hynny, bydd gwobr Dr Tom Parry Jones a dderbyniais yn sgil cystadleuaeth Myfyriwr y Flwyddyn CAPC, yn gymorth ariannol i mi allu prynu cyfarpar a deunyddiau ar gyfer fy ngradd, ac rwy’n hynod ddiolchgar amdani.”

Yn olaf, meddai Angus, a ddaeth i’r brig yng nghystadleuaeth Myfyriwr y Flwyddyn CAPC Dr Tom Parry Jones: “Roedd cymryd rhan ym mhrosiect CAPC ac yna ennill Myfyriwr y Flwyddyn o fudd academaidd anferth i mi ac mae wedi  bod yn gymorth mawr imi ennill lle i astudio ym Mhrifysgol Caergrawnt. Mae hyn wedi gwireddu fy mreuddwyd i a breuddwydion y ddau fyfyriwr a ddaeth yn ail, gan eu bod nhw hefyd wedi cael lle i astudio yng Nghaergrawnt. Nid cyd-ddigwyddiad yw bod yna 3 ohonom ni yn ogystal â Jamie Dougherty wedi cael lle yn un o’r prifysgolion gorau. Mae fy nyled yn fawr i CAPC am y cyfleoedd a gefais, ac mae’r prosiectau a’r cystadlaethau maen nhw’n eu cynnal wedi rhoi cyfle i mi ddysgu am y pynciau sy’n fy niddori fwyaf, ac wedi bod o fantais gyda fy nghais UCAS.”

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *