Gwobr Myfyriwr y Flwyddyn Dr Tom Parry Jones – Cyhoeddi’r rhestr fer!

Gwobr Myfyriwr y Flwyddyn Dr Tom Parry Jones – Cyhoeddi’r rhestr fer!

I ddathlu Prosiectau Chweched Dosbarth EESW yn 2013-2014, cyflwynwyd cystadleuaeth i goroni Myfyriwr EESW y Flwyddyn 2014. Bydd yr enillydd yn derbyn hyd at £800 tuag at gost astudio pwnc Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg neu Fathemateg (STEM).

I gymryd rhan, rhaid bod myfyrwyr:

  • Wedi cymryd rhan mewn prosiect chweched dosbarth EESW yn 2013-14 a mynd i’r Diwrnod Gwobrwyo a Chyflwyno
  • Bod yn astudio o leiaf ddau bwnc STEM Safon Uwch
  • Wedi ennill Gwobr CREST Aur
  • Byddwch yn bwriadu astudio pwnc sy’n seiliedig ar bynciau STEM at safon gradd neu Lefelau HNC / HND

Mae’r wobr er cof am y diweddar Dr Tom Parry Jones (1935-2013) a oedd yn ymddiriedolwr y Cynllun Addysg Peirianneg Cymru am 20 mlynedd. Roedd Tom yn entrepreneur ac arloeswr mawr, fe sefydlodd Lion Laboratories yng Nghaerdydd yn 1967 a chwaraeodd ran bwysig yn natblygiad y anadliedydd electronig, ochr y ffordd, a ddelir yn y llaw, sy’n cael ei ddefnyddio gan heddluoedd ar draws y byd. Mae’r teclun wedi trawsnewid diogelwch ar y ffyrdd ac achub bywydau di-rif. Enillodd Lion Laboratories Gwobr y Frenhines am Gyflawniad Technolegol am y cynnyrch yn 1980. Maent yn parhau i ddatblygu a mireinio’r anadliedydd. Yn ddiweddarach sefydlodd Tom gwmni Technoleg PPM yng Nghaernarfon ar gyfer offerynnau gweithgynhyrchu i fonitro nwyon gwenwynig a hefyd Welsh Dragon Aviation, sef y cwmni siarter awyr cyntaf rhwng Gogledd a De Cymru. Cefnogir gwobr Tom Parry Jones Myfyriwr y Flwyddyn, gan ei weddw, Mrs RW Jones.

Cafwyd nifer fawr o geisiadau o bob cwr o Gymru a chafodd saith o’u plith eu gwahodd i gyfweliad gyda Robert Cater, Prif Swyddog Gweithredol EESW, Tim Williams, Prif Swyddog Gweithredol Fforwm Modurol Cymru, a Dr Raj Jones ym mis Tachwedd. Er i bob ymgeisydd greu cryn argraff ar y panel beirniadu, dewiswyd tri i fynd ymlaen i’r cam terfynol. Mae’r tri wedi’u gwahodd i Ginio Rhwydweithio Fforwm Modurol Cymru ar 4 Rhagfyr yng Ngwesty’r Vale, Hensol, lle cyhoeddir yr enillydd!

Llongyfarchiadau i bawb a gafodd gyfweliad ac rydym yn edrych ymlaen at gyhoeddi’r enillydd! Y tri yn y rownd derfynol yw:

Bangor University

Ysgol Friars

 Callum Jones o Ysgol Friars, a weithiodd gyda’r Academi Ffotoneg ym Mhrifysgol Bangor ar brosiect o’r enw “Laser operated Photonics Breath Peak Flow Rate Meter”.

Bangor University
Ysgol FriarsAngus Coyne-Grell
o Ysgol Friars, a weithiodd gyda’r Academi Ffotoneg ym Mhrifysgol Bangor ar brosiect o’r enw “Laser operated Photonics Breath Peak Flow Rate Meter”

Tidal Lagoongower-college-swanseaRuth Harvey o Goleg Gŵyr, Abertawe, a weithiodd gyda Tidal Lagoon ar brosiect o’r enw “Find Alternative Ways of Generating Sustainable Electricity using Macro Algae”.

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *