Newyddion

Cystadleuaeth Rali Cymru GB Dayinsure ar gyfer Ysgolion 2018

Er mwyn gystadlu ewch i www.stemcymru.org.uk/resources/ i lawrlwytho’r ffurflen gais a thempled cystadleuaeth. Pob lwc!

Llongyfarchiadau i’r 6ed Dosbarth EESW Enillwyr Gwobrau Prosiect 2017-2018 – De Cymru

EESW yn falch o gyhoeddi “Prosiect 6ed Dosbarth” eleni Enillwyr Gwobrau. Cymerodd 75 o dimau ran yn y gystadleuaeth eleni, a 16 rhoddwyd gwobrau ar gyfer gwahanol gategorïau. Cynhaliwyd y digwyddiadau gwobrau blynyddol lle ym Mharc Y Scarlets, Llanelli yn Ne Cymru ar ddydd Iau 19 Ebrill 2018. Llongyfarchiadau i dimau ac enwebeion buddugol eleni:

Llongyfarchiadau i’r 6ed Dosbarth EESW Enillwyr Gwobrau Prosiect 2017-2018

EESW yn falch o gyhoeddi “Prosiect 6ed Dosbarth” eleni Enillwyr Gwobrau. Cymerodd 25 o dimau ran yn y gystadleuaeth eleni, a 8 rhoddwyd gwobrau ar gyfer gwahanol gategorïau. Cynhaliwyd y digwyddiadau gwobrau blynyddol lle ar Venue Cymru, Llandudno yng Ngogledd Cymru ar ddydd Mawrth 13 Mawrth 2018. Llongyfarchiadau i dimau ac enwebeion buddugol eleni:

Llongyfarchiadau i enillwyr Her Ysgolion Uwchradd F1, De Cymru 2018

Llongyfarchiadau i enillwyr Her Ysgolion Uwchradd F1, Gogledd Cymru 2018! Dosbarth Cystadlu: Gwobr Portffolio Gorau – Vulcan – Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin Gwobr Arddangosiad Pwll Gorau – Firefish – Ysgol Brynteg Gwobr Cyflwyniad Llafar Gorau – Mellten Rhydywaun – Ysgol Gyfun Rhydywaun Gwobrau Sêr y Dyfodol – Speed – Ysgol Uwchradd Y Pant Car Cyflymaf (Noddir gan SWIEET) – Firefish (1.376s) – Ysgol Brynteg Pencampwyr Rhanbarthol (Noddir gan SWIEET a VIPs ar gyfer y Rownd Derfynol Genedlaethol y DU yn Silverstone) – Vulcan – Ysgol Gyfun Gymraeg […]

Llongyfarchiadau i enillwyr Her Ysgolion Uwchradd F1, Gogledd Cymru 2018

Llongyfarchiadau i enillwyr Her Ysgolion Uwchradd F1, Gogledd Cymru 2018! Dosbarth Cystadlu: Gwobr Portffolio Gorau – 6×7 Racing – St David’s College Gwobr Arddangosiad Pwll Gorau – Hard Chargers – Ysgol Gyfun Llangefni Gwobr Cyflwyniad Llafar Gorau – Hard Chargers – Ysgol Gyfun Llangefni Gwobrau Sêr y Dyfodol – 6×7 Racing – St David’s College Car Cyflymaf – Tîm Hammerhead (1.727s) – Ysgol Uwchradd Prestatyn Pencampwyr Rhanbarthol (a VIPs ar gyfer y Rownd Derfynol Genedlaethol y DU yn Silverstone) – […]

Myfyriwr Blwyddyn 12 Ysgol Friars yn ennill Gwobr Myfyriwr y Flwyddyn EESW Dr Tom Parry Jones!

Bob blwyddyn, mae tua 600 o fyfyrwyr Blwyddyn 12 yn cymryd rhan ym Mhrosiect Chweched Dosbarth Cynllun Addysg Beirianneg Cymru. Mae’r myfyrwyr yn gweithio mewn timau o hyd at wyth o ddisgyblion ar brosiect STEM sy’n para chwe mis, a osodir gan gwmni cyswllt. Rhoddir y wobr hon er cof am y diweddar Dr Tom Parry Jones (1935-2013) a oedd yn un o ymddiriedolwyr EESW am 20 mlynedd. Roedd Tom yn entrepreneur ac arloeswr heb ei ail a sefydlodd Lion […]

EESW Wales Rally GB Competition for Schools Winner Is Announced!

Roedd Cystadleuaeth Rali Cymru Prydain Fawr EESW i ysgolion yn fenter ar y cyd rhwng trefnwyr y rali, Toyota UK a Chynllun Addysg Peirianneg Cymru (EESW) ar ran Llywodraeth Cymru ac yn agored i bob ysgol gynradd, ysgol uwchradd a cholegau yn y rhanbarth. Derbyniodd EESW dros gant o gynigion i’r gystadleuaeth gan ysgolion cynradd, ysgolion uwchradd a cholegau yng Nghymru ac nid oedd hi’n hawdd dewis enillydd! Rheinallt Jones o Ysgol Gyfun Llangefni oedd enillydd balch y gystadleuaeth, gyda’i […]

Ysgol Brynrefail, Llanrug yn cynrychioli’r DU ym Malaysia

Mae tîm o egin beirianwyr sy’n ferched i gyd yn cynrychioli Cymru yn Rownd Derfynol Her F1 mewn Ysgolion ym Malaysia, 2017. Mae’r tîm – Eleanor Edwards-Jones, Beca Jones, Jessica Pritchard, Tesni Smith, Anna Thomas ac Elin Worth – yn ddisgyblion ym Mlwyddyn 11 Ysgol Brynrefail, Gwynedd ac yn astudio TGAU mewn Dylunio a Thechnoleg a Gwyddoniaeth. Mae’r disgyblion, a elwir yn “Team Falcon Force”, yn mynd ar y daith 6,640 milltir unwaith mewn oes i Malaysia ar ôl curo […]

Llwyddiant i ddau dîm o Gymru yn Rownd Derfynol FIRST® LEGO® League UK ac Iwerddon 2017

Mae Tîm Egni o Ysgol Glan Clwyd, Sir Ddinbych a Thîm Lightening o Ysgol Gyfun Emlyn, Sir Gaerfyrddin yn dathlu eu llwyddiant ar ôl mynychu Rownd Derfynol FIRST®  LEGO®  League UK ac Iwerddon a gynhaliwyd yng Nghanolfan Arddangosfeydd a Chynadledda  Prifysgol Gorllewin Lloegr (UWE), Bryste ddydd Sul 26 Chwefror 2017. Dewiswyd y timau yn wreiddiol fel enillwyr Rownd Derfynol Ranbarthol y De a’r Gogledd, sy’n cael eu cynnal gan EESW STEMCymru gyda chefnogaeth gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, […]

Llongyfarchiadau i’r 6ed Dosbarth EESW Enillwyr Gwobrau Prosiect 2016-2017

EESW yn falch o gyhoeddi “Prosiect 6ed Dosbarth” eleni Enillwyr Gwobrau. Cymerodd 100 o dimau ran yn y gystadleuaeth eleni, a 22 rhoddwyd gwobrau ar gyfer gwahanol gategorïau. Cynhaliwyd y digwyddiadau gwobrau blynyddol lle ar Stadiwm Liberty, Abertawe dydd Llun 3 Ebrill yn De Cymru ac yn Venue Cymru, Llandudno yng Ngogledd Cymru ar ddydd Mawrth 28 Mawrth 2017. Llongyfarchiadau i dimau ac enwebeion buddugol eleni:   I gael enillwyr gwobrau eleni lluniau, cliciwch yma (Gogledd Cymru)