Case Studies: i2E & Go4SET

Llwyddiant yn Go4SET!

Derbyniodd timau o Ysgol Gyfun Dyffryn Aman, Ysgol Botwnog ac Ysgol Tre-gŵyr yr her o ymchwilio, dylunio a chreu prototeip o rywbeth a fyddai’n lleihau ôl-troed carbon eu hysgol. Cafodd y timau eu hasesu ar sail eu gwaith tîm, hyfywdra masnachol eu hateb a’i gynaliadwyedd amgylcheddol. Enillodd tîm Ysgol Gyfun Dyffryn Aman wobr am y “Potensial Masnachol Mwyaf” gyda’u cynllun i leihau’r defnydd o ynni o bell trwy ddefnyddio APP. Enillodd tîm Tre-gŵyr, Environmental Drips, y wobr am yr “Effaith […]