Case Studies: Denu Merched i Faes Peirianneg

Denu Merched i Feysydd STEM

Isod, fe welwch chi ddetholiad o ddyfyniadau gan fyfyrwyr a gymerodd ran yn ein gweithgareddau STEM yn 2016-2017, gan ateb y cwestiwn “Pa wahaniaeth y mae cymryd rhan wedi’i wneud i chi?” “Mae cymryd rhan wedi gwneud i mi sylweddoli cymaint o awch sydd gen i fod yn Beiriannydd” “Mae’n rhoi safbwynt gwahanol a mwy diddorol i mi o wyddoniaeth, mathemateg ac ati drwy’r holl weithgareddau” “Dyw Peirianneg ddim ar gyfer bechgyn yn unig ac mae pynciau STEM yn agor […]

Merched yn ymweld ag Airbus!

Ym mis Mawrth 2011, aeth 30 o ferched o Ysgol Maes Garmon ac Ysgol Glan Clwyd i ymweld ag Airbus, Brychdyn, fel rhan o Gynllun Merched mewn Peirianneg, a reolir gan Gynllun Addysg Beirianneg Cymru. Bu menywod sy’n gweithio i Airbus yn cymryd rhan mewn sesiwn holi ac ateb gyda’r merched ifanc ac ym trafod eu gyrfaoedd yn Airbus. Cafodd y myfyrwyr eu tywys o amgylch Ffatri Airbus A380, lle mae adenydd yr awyrennau enfawr yn cael eu cynhyrchu a’u […]

Merched Sir y Fflint yn ymweld ag Airbus

Merched Sir y Fflint yn ymweld ag Airbus Aeth merched o Ysgol Uwchradd Penarlâg ac Ysgol Alun, Yr Wyddgrug, i ymweld â safle Airbus Brychdyn fel rhan o Gynllun Merched mewn Peirianneg, a reolir gan Gynllun Addysg Beirianneg Cymru. Gwelodd y myfyrwyr waith peirianneg a gweithgynhyrchu modern o’r radd flaenaf yn Ffatri Orllewinol Airbus, lle cynhyrchir adenydd ar gyfer yr Airbus A380. Beth Pickering, prentis peirianneg cydymffurfio â gofynion ansawdd, oedd un o’r tywyswyr gwirfoddol. Meddai: “Mae’n wych cael cyfarfod […]