Case Studies: F1 Mewn Ysgolion

TATA Steel ac F1 mewn Ysgolion

TATA Steel – F1 mewn Ysgolion Mae pedair ysgol gynradd ac un ysgol gyfun wedi cofrestru ar gyfer yr her F1 mewn Ysgolion mewn partneriaeth â TATA Steel. Fel rhan o’r her hon, bydd yr ysgolion yn datblygu Car F1 dros y misoedd nesaf gan ddefnyddio CAD/CAM. “Mae’r her F1 mewn Ysgolion yn ffordd wych o ennyn diddordeb plant ifanc mewn peirianneg a phynciau STEM pan yn ifanc. Mae TATA Steel yn yn falch iawn o allu cefnogi ein hysgolion lleol […]

Tîm Fast Lane Racing o Ysgol Friars, Bangor…

Tîm Fast Lane Racing o Ysgol Friars, Bangor, yw pencampwyr cyfredol F1 mewn Ysgolion yng Nghymru ac, yn ddiweddar, buont yn cymryd rhan yn Rownd Derfynol y Byd a gynhaliwyd yn Abu Dhabi i gyd-fynd â Grand Prix Abu Dhabi. Dros y 12 mis diwethaf, mae’r tîm wedi bod yn defnyddio eu sgiliau, eu gwybodaeth a’u gallu i ganolbwyntio ar bob manylyn baratoi ar gyfer Rownd Derfynol y Byd. Gofynnwyd i’r tîm, sy’n cynnwys 6 o ddisgyblion Ysgol Friars (Isabel […]

F1 – Dave Tiddy, Ysgol Pen Y Bryn

Mae hwn wedi bod yn brofiad gwych i’n hysgol ac mae’n gwbl wahanol i unrhyw brosiect arall rydym wedi bod yn rhan ohono yn y gorffennol. Roedd y brwdfrydedd tuag at y prosiect hwn yn anhygoel gan nad oes byth angen cyfiawnhau pam rydych yn adeiladu “Car Rasio”. Ar gyfer ein prosiect, roedd rhaid i ni gynllunio, adeiladu a rasio ein car rasio unigryw a oedd yn rhedeg ar nwy yn Rhagras Cymru o Her Bloodhound fel rhan o Fformiwla […]

Tim Fflam, Ysgol Botwnnog

Mae tim o bum myfyriwr o Ysgol Botwnnog yng Ngwynedd wedi gweithio’n galed, yn fanwl ac yn llawn ymroddiad i gynllunio, gwneud, profi a rasio model o gar Fformiwla Un a all fod yn un o oreuon y byd! Dyma’r tîm sydd wedi ennill cystadleuaeth ‘F1 mewn Ysgolion’ yng Nghymru, a bydd yn symud ymlaen yn awr i gystadlu yn erbyn timau o bedwar ban byd ym Malaysia ym mis Medi eleni. Cystadleuaeth ryngwladol flynyddol yw ‘F1 mewn Ysgolion’ sy’n […]

Ysgol Gynradd West Parkl – Tim Dynamite

Mae Ysgol Gynradd West Park ym mhentref Nottage, tua milltir o Borthcawl. Cafodd yr ysgol ei hadeiladu a’i hagor ym 1971, ac ers hynny mae wedi’i hymestyn i ymgorffori anghenion cynyddol yr ardal a’r gymuned gyfagos, gan agor meithrinfa bwrpasol, amser llawn. Yn 2008 a 2009 dyfarnwyd ‘Baner Werdd Eco-ysgolion’ a ‘gwobr rhagoriaeth TGCh Asiantaeth Cyfathrebu a Thechnoleg Addysgol Prydain’ i’r ysgol. Mae tim o’r ysgol wedi cymryd rhan yn nosbarth Bloodhound Ysgolion Cynradd Her F1 Mewn Ysgolion am y […]