anolfan Addysg Bloodhound SSC

Mae Bloodhound Challenge yn weithgaredd cyffrous sy’n ymwneud â chynllunio a gweithgynhyrchu ceir model sy’n rhedeg ar CO2 gan ddefnyddio sgiliau cynllunio a gweithgynhyrchu drwy gymorth cyfrifiadur (CAD/CAM) cyffrous. Dyma gyfle i ddisgyblion CA2 a CA3 gymryd rhan heb unrhyw gost i ysgolion. Mae’r feddalwedd CAD a’r hyfforddiant ar sut i’w defnyddio yn gwbl ddi-dâl a bydd yr holl ddeunyddiau i wneud y car hefyd yn cael eu darparu am ddim.

Bydd y timau gorau o’r ysgolion yn cael gwahoddiad i gystadlu mewn rowndiau terfynol rhanbarthol yn y de a’r gogledd. Bydd y timau gorau o’r rowndiau terfynol hyn wedyn yn cael cyfle i gystadlu yn rownd derfynol y DU. Bydd cyfle posibl i dimau buddugol CA4 a’r chweched dosbarth gynrychioli Cymru mewn rownd derfynol ryngwladol hefyd.

Bloodhound SSC yw enw prosiect peirianneg mawr y DU i gynllunio ac adeiladu car siâp pensil sy’n defnyddio peiriant jet a roced. Bydd yn teithio ar gyflymder o tua 1,000 milltir yr awr (1,609 km/a) gan greu record cyflymder newydd ar gyfer teithio ar y tir.

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *