Ffair Big Bang – Enwebiadau 2013-2014

BB_Horizontal Logo_Cymru

Yn ystod Ffair Big Bang De Cymru (a gynhaliwyd yn y Celtic Manor), Ffair Big Bang Gogledd Cymru (a gynhaliwyd yn Venue Cymru) a’r Big Bang @ PCYDDS, ddewisodd CAPC sawl prosiect ar gyfer rhestr fer i Ffair Big Bang DU. Mae’r rhestr fer nawr i lawr i ddim ond 15 o enwebiadau, a fydd yn mynd i’r Big Bang y DU, a gynhelir yn yr NEC yn Birmingham rhwng 11-14 Mawrth 2015.

O Esgidiau 3D a argraffwyd i gadair olwyn plygu ar gyfer dioddefwyr MS, mae’r prosiectau a gwblhawyd yn ddiddorol, cyffrous ac arloesol. Y myfyrwyr disglair hyn yw dyfodol Cymru!

Llongyfarchiadau i bawb a gymerodd ran ac i’r timau a enwebwyd!

Coleg Cambria (Tîm Rhif 11) – Adenydd Airbus Drws Twllarchwilio

Coleg Gŵyr Abertawe, Tycoch (Tîm Rhif 53) – System Dosbarthu o’r awyr

Ysgol Uwchradd Treffynnon 2 (Tîm Rhif 13) – Alinio a Sicrhau Cydosod y Clyts ar gyfer y wasg

Ysgol Gyfun Trefynwy 2 (Tîm Rhif 30) – GPS Agosrwydd Negeseuon

Ysgol Gyfun St Cyres (Tîm Rhif 58) – Cael gwared o‘r angen am “Drafod â Llaw” o’r Broses Pecynnu

Ysgol Bro Pedr 1 (Tîm Rhif 24) – Tynnu Calsiwm

Ysgol Dyffryn Taf 2 (Tîm Rhif 22) – Dŵr wedi’i ddadďoneiddio

Ysgol Friars 2 (Tîm Rhif 16) – Teclyn a weithredir gan Laser i roi cymorth i’r Deillion neu’r Rhannol Ddall

Ysgol Gyfun Gwyr (Tîm Rhif 56) – Datblygu System i Reoli twf bacteria mewn System Oeri Dŵr

Ysgol Y Creuddyn (Tîm Rhif 2) – Bae Cinmel Prif gyflenwad yn codi

Coleg Catholig Dewi Sant g (Max Rochefort-Shugar a Diego Perez Alvarez) – Dyfais adnabod gwrthrych RFID

Ysgol Bro Pedr (Kate Jones) – Esgidiau wedi’u hargraffu mewn 3D a ysbrydolwyd gan Dolce a Gabbana

Ysgol Bro Pedr (Gethin Davies) –Golau wedi’i argraffu mewn 3D – Hidlwr Olew

Ysgol Tryfan (Elfyn Roberts) – Teclyn cymorth i DDrymwyrt

Ysgol Uwchradd Caerdydd (Dave Legget) – Cadair Olwyn Plygu ar gyfer Ddioddefwyr Sglerosis Ymledol.