Ysgoloriaethau Peirianneg Arkwright ar gyfer astudiaethauâr Chweched Dosbarth

Mae Ysgoloriaethau Peirianneg Arkwright yn ysbrydoli myfyrwyr Blwyddyn 11 o’r radd flaenaf i fod yn arweinwyr ym maes peirianneg a meysydd dylunio perthnasol yn y dyfodol. Mae’r Ysgoloriaethau’n cefnogi myfyrwyr trwy’r chweched dosbarth ac yn eu hannog i fynd ymlaen i addysg uwch a dilyn gyrfa ym maes peirianneg. Mae 85% o’r Ysgolorion yn mynd ymlaen i astudio peirianneg neu ddylunio yn un o’r 20 prifysgol gorau.
Arkwright yw un o’r cynlluniau Ysgoloriaeth mwyaf nodedig yn y DU. Mae astudiaethau achos yn dangos bod Ysgolorion wedi cael canlyniadau ardderchog yn eu harholiadau ac wedi gwneud cynnydd rhagorol yn eu gyrfaoedd dros yr ugain mlynedd ers sefydlu Arkwright. Yn ystod y cyfnod hwnnw, mae Arkwright wedi dyfarnu dros 2,350 o Ysgoloriaethau, ac mae’r nifer wedi cynyddu bob blwyddyn.
Manteision
• Mae Ysgoloriaethau Peirianneg Arkwright yn uchel eu parch ac yn ychwanegu at CVs Ysgolorion
• Gwobr ariannol o £400 i Adran Dylunio a Thechnoleg yr ysgol
• Gwobr ariannol o £600 i’r Ysgolor, i helpu gyda chostau deunyddiau a gweithgareddau er mwyn cael y cyfle gorau o’u hastudiaethau
• Gall Ysgolorion gymryd rhan mewn gweithgareddau gloywi sy’n gwella eu sgiliau peirianyddol a’u sgiliau arwain, gan gynnwys diwrnodau gyrfa yn y diwydiant a gwasanaeth mentora
• Mae bri’r cynllun Arkwright yn rhoi cyfleoedd marchnata i ysgolion ar gyfer darpar rieni.
Pwy all ymgeisio am Ysgoloriaeth?
• Mae’n rhaid i’ch ysgol fod yn gysylltiedig ag Ymddiriedolaeth Ysgoloriaethau Arkwright. Mae ymuno’n syml ac am ddim.
• Mae’n rhaid i ymgeiswyr fod ym Mlwyddyn 11 ac yn astudio TGAU Dylunio a Thechnoleg neu bwnc perthnasol
• Dylai ymgeiswyr fod yn bwriadu gwneud arholiadau Lefel A neu gyfwerth mewn pynciau sy’n berthnasol i astudio peirianneg yn y brifysgol.
• Mae’n rhaid i ymgeiswyr ymrwymo i astudio mathemateg ar gyfer safon UG ac, yn ddelfrydol, A2
• Mae’n rhaid i ymgeiswyr fod yn ystyried gradd prifysgol neu yrfa ym maes peirianneg neu faes dylunio perthnasol
Gweithdrefn Ymgeisio i Fyfyrwyr
• Croesewir ceisiadau rhwng mis Medi a mis Ionawr bob blwyddyn academaidd.
• Mae ymgeiswyr yn sefyll Arholiad Dawn Arkwright, sy’n ddwy awr o hyd, yn eu hysgol ym mis Chwefror. Mae hyn yn annog myfyrwyr i ddangos eu sgiliau trwy lunio atebion arloesol i ddwy broblem peirianneg a dylunio
• Caiff ymgeiswyr sy’n cyrraedd y rhestr fer gyfweliad ym mis Mawrth neu fis Ebrill. Cynhelir y cyfweliadau gan brifysgolion mwyaf blaenllaw’r DU
• Caiff ymgeiswyr llwyddiannus eu paru â Noddwr ym mis Gorffennaf
• Dyfernir ysgoloriaethau ym mis Hydref.
Am ragor o wybodaeth neu am sgwrs anffurfiol am Ysgoloriaethau Peirianneg Arkwright e-bostiwch enquiries@arkwright.org.uk neu ffoniwch 01926 333210
Mae Cynllun Addysg Beirianneg Cymru (EESW)/STEM Cymru yn falch o fod yn gweithio gyda rhaglen ysgoloriaethau Arkwright er budd myfyrwyr Cymru.

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *