Cofrestru 2

I ymgeisio

I gymryd rhan yn nghyweithiau EESW, rhaid i chi gofrestri.

Blychau gorfodol yw’r rhai ag *

Cam 2

Iaith gyntaf?
Siarad Cymraeg?
Darllen Cymraeg?
Deall Cymraeg?
Ysgrifennu Cymraeg?
Cenedligrwydd *
Tarddiad ethnig *
Statws ymfudwr *
Ydych chi’n ystyried bod gennych anabledd?
Os felly, nodwch unrhyw ddarpariaethau y dylem eu gwneud a allai’ch helpu i gymryd rhan yn y cynllun hwn.