Hysbysiad Preifatrwydd Data

Casglu Data ar gyfer Cynllun Addysg Beirianneg Cymru (EESW)

Mae’r tabl isod yn rhestr o ddata a gesglir gan Gynllun Addysg Beirianneg Cymru (EESW) y mae EESW yn Rheolydd Data ar ei gyfer a dylid ei ddarllen law yn llaw â Hysbysiad Preifatrwydd Data EESW. Caiff unigolion sy’n cymryd rhan (pobl ifanc hyd at 19 oed) eu rhestru fel “cyfranogwyr” ac mae’r maes gweithgarwch perthnasol wedi’i nodi isod.

Os ydych yn gyfranogwr sydd naill ai’n byw neu’n astudio yn y Gorllewin, y Gogledd neu’r Cymoedd (neu’n athro sydd naill ai’n gweithio mewn ysgol/coleg yn y rhanbarth hwn) bydd EESW yn casglu data ychwanegol gennych hefyd gan ei fod yn Brosesydd Data ar gyfer cynllun STEM Cymru 2. Am restr lawn o’r data a gesglir ar gyfer cynllun STEM Cymru 2, cyfeiriwch at Hysbysiad Preifatrwydd Data Cyfranogwyr STEM Cymru 2 yn www.stemcymru.org.uk.