Amdanom ni

Mae Cynllun Addysg Beirianneg Cymru yn elusen addysgol ddielw sy’n bodoli ers 1989.

Rydym yn cynnal cynlluniau ledled Cymru i ysbrydoli ac ysgogi pobl ifanc i ddewis gyrfa ym meysydd Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM). Ym mis Gorffennaf 2010, derbyniodd Cynllun Addysg Beirianneg Cymru gyllid gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop i ddatblygu ac estyn ei weithgareddau drwy brosiect STEM Cymru yn ardaloedd cydgyfeirio Cymru. Mae Cynllun Addysg Beirianneg Cymru a phrosiect STEM Cymru yn cynnwys Cynllun Addysg Beirianneg Cymru, i2E, Go4SET, Headstart Cymru, Blwyddyn mewn Diwydiant, F1 mewn Ysgolion a Denu Merched i Faes Peirianneg. Mae’r ganolfan yn Waterton hefyd yn gartref i Ganolfan Addysg Genedlaethol Cymru ar gyfer prosiect Bloodhound SSC.

Rydym yn cynnal nifer o weithgareddau sy’n rhoi cyfle i fyfyrwyr ennill profiad ymarferol o weithio mewn diwydiannau, busnesau ac addysg uwch. Mae’r gweithgareddau’n cynnwys dylunio, cynhyrchu a rasio modelau car F1, gweithio gyda chwmnïau ar broblemau peirianneg go iawn, blasu bywyd fel myfyriwr peirianneg israddedig mewn Prifysgol ac ymchwilio i broblem amgylcheddol gan ddylunio a modelu ateb arloesol.

Bydd y cynlluniau hyn yn fuddiol i fyfyrwyr o bob gallu rhwng 12 a 19 oed, a’r nod yw gwella eu gwybodaeth a’u profiad o Wyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM) ar waith. Nod cynlluniau’r prosiect yw darparu dilyniant o weithgareddau technolegol a pheirianneg arloesol i wella sgiliau ym mhynciau STEM a’u rhoi yn eu cyd-destun.

“Nod cynlluniau’r prosiect yw darparu dilyniant o weithgareddau technolegol a pheirianneg arloesol i wella sgiliau ym mhynciau STEM a’u rhoi yn eu cyd-destun.”

Gall myfyrwyr sy’n cymryd rhan ym mhob cynllun wella ac ennill sgiliau hanfodol a sgiliau allweddol, yn ogystal â gwella eu sgiliau cyflogadwyedd. Mae rhai o’r cynlluniau’n cynnig cyfle i fyfyrwyr ennill un o wobrau CREST, sy’n cael eu cymeradwyo’n swyddogol gan UCAS. Mae myfyrwyr sy’n cymryd rhan yng Nghynllun Addysg Beirianneg Cymru hefyd yn cael y cyfle i gwblhau Prosiect Estynedig sy’n eu galluogi i ennill hyd at 70 o bwyntiau UCAS. Rydym hefyd yn rhoi blas i fyfyrwyr ar y pynciau hyn fel gyrfa a gall hyn eu helpu i ddewis cwrs mewn Prifysgol neu Goleg Addysg Bellach.

Cynllun Addysg Peirianneg Cymru Cyf – Cwmni cyfyngedig drwy warrant 07776138 – Elusen Gofrestredig 1144651