Mae Prosiect EESW yn annog pobl ifanc i ystyried gyrfa yn STEM trwy roi profiad cadarnhaol i fyfyrwyr sy'n gweithio gyda pheirianwyr proffesiynol mewn lleoliad diwydiannol. 

Darganfyddwch fwy am Brosiect EESW

Prosiect EESW 2019-20

Diolch i bob tîm eleni sydd wedi cyflwyno eu Prosiectau EESW.  Oherwydd COVID-19, mae digwyddiadau Big Bang eleni wedi’u canslo. 
Bydd adroddiadau prosiect a gyflwynir nawr yn cael eu hasesu o bell gan ein haseswyr, gyda'r elfen cyflwyno llafar yn cael ei thynnu o'r sgorio.
Bydd mwy o wybodaeth a rhestr gadarn o ddyfarniadau ar gael yma yn fuan.

 

Gwobr Myfyriwr y Flwyddyn EESW 2020

I ddathlu Prosiectau EESW 2019-20, rydym yn lansio Gwobr Myfyriwr y Flwyddyn EESW flynyddol, gyda chefnogaeth ddiolchgar gan Ddiwydiant Cymru.  

Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth.

Prosiect EESW 2020-21

Ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf, rydym ar hyn o bryd yn adolygu'r broses fel y gall timau barhau i gymryd rhan gan ddilyn canllawiau COVID-19. 

Os oes gan eich ysgol ddiddordeb mewn cymryd rhan ym Mhrosiect EESW yn nhymor yr Hydref 2020, cysylltwch â ni.

Ysgolion a cholegau sy'n cymryd rhan yn 2018/19

Cliciwch yma i weld enillwyr a'r enwebeion ar gyfer gwobrau 2018-19.