Mae Prosiect EESW yn annog pobl ifanc i ystyried gyrfa yn STEM trwy roi profiad cadarnhaol i fyfyrwyr sy'n gweithio gyda pheirianwyr proffesiynol mewn lleoliad diwydiannol. 

Darganfyddwch fwy am Brosiect EESW

Prosiect EESW 2019-20

Dylid cyflwyno adroddiadau Prosiect EESW 2019-20 trwy e-bost i submissions@eesw.org.uk erbyn y dyddiadau isod fan bellaf.  

Dylid cyflwyno ffurflenni CREST disgyblion unigol hefyd erbyn y dyddiad hwn (ailenwwch y ffeil gydag enw'r disgybl).  

Dyddiad cau adroddiad De Cymru: Dydd Gwener 28ain Chwefror 2020
Dyddiad cau adroddiad Gogledd Cymru: Dydd Gwener 6 Mawrth 2020

 

Dadlwythwch yr Adnoddau Prosiect EESW 2019-20 diweddaraf

 

Bydd Diwrnod Gwobrau a Chyflwyno EESW 2019-20 yn cael eu cyfuno â chystadleuaeth ranbarthol Big Bang Wales a bydd yn cael ei gynnal ar:

Big Bang South Wales - Dydd Iau19eg Mawrth 2020 - MOD St Athan, Y Barri

Big Bang North Wales - Dydd Mercher 1af Ebrill - Venue Cymru, Llandudno

 

Ysgolion a cholegau sy'n cymryd rhan yn 2018/19

Cliciwch yma i weld enillwyr a'r enwebeion ar gyfer gwobrau 2018-19.