Cofrestrwch nawr ar gyfer tymor 2019-20

 

STEMCymru yw partner swyddogol F1 mewn Ysgolion yng Nghymru

Mae timau’n cystadlu am wobrau mawreddog a’r nod yn y pen draw yw rasio eu ceir ar hyd ein trac am gyfle i ennill gwobr y car cyflymaf yng Nghymru.

Mae’r gystadleuaeth F1 mewn Ysgolion yn cynnwys timau o fyfyrwyr yn dylunio a chynhyrchu model o gar rasio F1 sy’n defnyddio C02 gan ddefnyddio meddalwedd dylunio a thechnegau gweithgynhyrchu cyfrifiadurol soffistigedig (CAD/CAM).  Mae timau’n cystadlu am wobrau mawreddog gyda’r cyfle o gynrychioli Cymru yn y Rowndiau Terfynol Cenedlaethol a’r Byd.

Gall ysgolion gynnwys cynifer o ddisgyblion ag y dymunant a gallant gofrestru tri thîm o hyd at chwech o fyfyrwyr yn rowndiau rhanbarthol Cymru. Mae’r her yn ysbrydoli myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau STEM a dysgu am ffiseg, aerodynameg, dylunio, gweithgynhyrchu, brandio, graffeg, nawdd, marchnata, arweinyddiaeth/gwaith tîm, sgiliau’r cyfryngau a strategaeth ariannol, a’u defnyddio mewn ffordd ymarferol, ddychmygol, gystadleuol a chyffrous.  

 

Diwrnod rasio yn yr ysgol "F1 mewn Ysgolion" yn Ysgol Gymraeg Ystalyfera Bro Dur

Diwrnod rasio yn yr ysgol "F1 mewn Ysgolion" yn Ysgol Gymraeg Ystalyfera Bro Dur

 

Mae’r gystadleuaeth F1 mewn Ysgolion wedi’i rhannu yn 3 dosbarth: Mynediad, Datblygiad a Phroffesiynol. Caiff timau eu hasesu ar gyflymder y car, y dyluniad peirianyddol, datblygiad, deunydd marchnata, arddangosfeydd y pydew a chyflwyniad geiriol.  

Gwahoddir enillwyr Rownd Derfynol Ranbarthol Cymru i gystadlu yn Rownd Derfynol Genedlaethol y DU gyda’r cyfle i gynrychioli Cymru yn Rownd Derfynol y Byd.

I ddysgu mwy cysylltwch â ni neu cofrestrwch yn uniongyrchol â F1 mewn Ysgolion.