Mwy o wybodaeth am Dîm Gyrru - Ysgol Gyfun Llangefni a gynrychiolodd Cymru yn y Rownd Derfynol 2018 yn Singapore.

STEMCymru yw partner swyddogol F1 mewn Ysgolion yng Nghymru

Mae timau’n cystadlu am wobrau mawreddog a’r nod yn y pen draw yw rasio eu ceir ar hyd ein trac am gyfle i ennill gwobr y car cyflymaf yng Nghymru.

Mae’r gystadleuaeth F1 mewn Ysgolion yn cynnwys timau o fyfyrwyr yn dylunio a chynhyrchu model o gar rasio F1 sy’n defnyddio C02 gan ddefnyddio meddalwedd dylunio a thechnegau gweithgynhyrchu cyfrifiadurol soffistigedig (CAD/CAM).  Mae timau’n cystadlu am wobrau mawreddog gyda’r cyfle o gynrychioli Cymru yn y Rowndiau Terfynol Cenedlaethol a’r Byd.

Gall ysgolion gynnwys cynifer o ddisgyblion ag y dymunant a gallant gofrestru tri thîm o hyd at chwech o fyfyrwyr yn rowndiau rhanbarthol Cymru. Mae’r her yn ysbrydoli myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau STEM a dysgu am ffiseg, aerodynameg, dylunio, gweithgynhyrchu, brandio, graffeg, nawdd, marchnata, arweinyddiaeth/gwaith tîm, sgiliau’r cyfryngau a strategaeth ariannol, a’u defnyddio mewn ffordd ymarferol, ddychmygol, gystadleuol a chyffrous.

Mae’r gystadleuaeth F1 mewn Ysgolion wedi’i rhannu yn 3 dosbarth: Mynediad, Datblygiad a Phroffesiynol. Caiff timau eu hasesu ar gyflymder y car, y dyluniad peirianyddol, datblygiad, deunydd marchnata, arddangosfeydd y pydew a chyflwyniad geiriol.  

Gwahoddir enillwyr Rownd Derfynol Ranbarthol Cymru i gystadlu yn Rownd Derfynol Genedlaethol y DU gyda’r cyfle i gynrychioli Cymru yn Rownd Derfynol y Byd.

I ddysgu mwy cysylltwch â ni neu cofrestrwch yn uniongyrchol â F1 mewn Ysgolion.