Rydym yn darparu cyfle gwych i fyfyrwyr ddatblygu ystod eang o sgiliau, mewn nifer o ddisgyblaethau trwy gymryd rhan mewn gweithgareddau STEM cyffrous.  

Mae'r profiadau hyn yn datblygu sgiliau cyflogadwyedd gwerthfawr ac yn gwella ceisiadau a CVs UCAS ac yn darparu pwyntiau trafod ar gyfer cyfweliadau. Gall myfyrwyr sy'n cymryd rhan yn y gwahanol linynnau ennill Gwobrau CRESTsef cynllun gwobrwyo cenedlaethol mwyaf Prydain ar gyfer gwaith prosiect yn y pynciau STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg).

Gallwch ddarganfod mwy am ein gwahanol linynnau trwy ddilyn y dolenni isod:

Ein Gweithgareddau

EESW Project


Darllenwch ymlaen

F1 in Schools


Darllenwch ymlaen

Headstart Cymru


Darllenwch ymlaen

Girls into STEM


Darllenwch ymlaen

Introduction to Engineering


Darllenwch ymlaen

Jaguar 2D Primary School Challenge


Darllenwch ymlaen