Rydym yn darparu cyfle gwych i fyfyrwyr ddatblygu ystod eang o sgiliau, mewn nifer o ddisgyblaethau trwy gymryd rhan mewn gweithgareddau STEM cyffrous.  

Mae'r profiadau hyn yn datblygu sgiliau cyflogadwyedd gwerthfawr ac yn gwella ceisiadau a CVs UCAS ac yn darparu pwyntiau trafod ar gyfer cyfweliadau. Gall myfyrwyr sy'n cymryd rhan yn y gwahanol linynnau ennill Gwobrau CRESTsef cynllun gwobrwyo cenedlaethol mwyaf Prydain ar gyfer gwaith prosiect yn y pynciau STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg).

Gallwch ddarganfod mwy am ein gwahanol linynnau trwy ddilyn y dolenni isod:

Ein Gweithgareddau

EESW Project


Darllenwch ymlaen

F1 in Schools


Darllenwch ymlaen

Headstart Cymru


Darllenwch ymlaen

Girls into STEM


Darllenwch ymlaen

In-School Workshops


Darllenwch ymlaen

Jaguar 2D Primary School Challenge


Darllenwch ymlaen