Digwyddiadau i ddod

 

Diwrnod Agored Prentis Airbus

Dyddiad: Dydd Sadwrn 30ain Tachwedd 2019
Amser: Rhwng 13.30 a 16.00
Lleoliad: Ffatri Cynulliad Adain A350
Mynedfa Airbus North, Oddi ar Ffordd Caer, Brychdyn, Sir y Fflint, CH4 0DQ (sat nav yn unig)

Mae Airbus yn gwahodd myfyrwyr, rhieni ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn gyrfa mewn Peirianneg, TG neu Fusnes i ymuno â ni yn ein Diwrnod Agored Prentis.
Bydd cynrychiolwyr o Airbus a'n Partneriaid Addysg ar gael i siarad â chi am y cyfleoedd sydd ar gael.

Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth.

 

Archebwch eich tocynnau i'r gyfres darlith RI yn PDC

Mae tocynnau am ddim bellach ar gael I archebu ar gyfer Cyfres Darlithoedd Nadolig y Sefydliad Brenhinol, a fydd yn cael eu darlledu'n fyw ym Mhrifysgol De Cymru.

Mae PDC yn un o 20 lleoliad ledled y DU a fydd yn ffrydio'r darlithoedd yn fyw o’r Sefydliad Brenhinol yn Llundain. Bydd y darlithoedd, sy’n anelu at bobol 11 i 17 oed hefyd yn cael eu darlledu ar BBC Pedwar rhwng y Nadolig a'r flwyddyn newydd.  

Darlith Un

Dydd Iau 12 Rhagfyr 2019, 5yh – 7.45yh – Campws Casnewydd

Lecture Two

Dydd Sadwrn 14 Rhagfyr 2019, 5yh – 7.45yn  – Campws Pontypridd

Dydd Sadwrn 14 Rhagfyr 2019, 5yh – 7.45yh – Campws Caerdydd

https://www.southwales.ac.uk/cymraeg/amdanom/newyddion/newyddion-am-2019/archebwch-eich-tocynnau-ir-gyfres-darlith-ri-yn-pdc/