I ddarganfod mwy a mynd i mewn i Rali Car Dylunio Rali GB Cymru eleni cliciwch yma

Gwobr Myfyriwr y Flwyddyn EESW Dr Tom Parry Jones 2019

EESWSOTYDinner

I ddathlu prosiectau EESW yn 2018-19, rydym yn cynnal cystadleuaeth i ddewis myfyriwr y flwyddyn EESW. Bydd yr enillydd yn derbyn hyd at £ 800 tuag at gost astudio pwnc Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg neu Fathemateg (STEM) y flwyddyn nesaf. Y wobr i ddau arall fydd £ 400 i helpu gydag astudiaeth yn y dyfodol.

Am fwy o wybodaeth ac i wneud cais cliciwch yma